Brexit | Wat is de stand van zaken?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter nog niet goedgekeurd.

Stand van zaken sinds 11 april 2019
De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dat betekent dat het VK mee zal moeten doen aan de Europese verkiezingen tussen 23 en 26 mei. Als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd, is de Brexit-datum 31 mei 2019.

De Nederlandse regering is er positief over dat er meer tijd is gevonden om tot een ordelijke Brexit te komen. Burgers en bedrijven weten nu dat er in principe tot 31 oktober niets verandert omdat het VK in die periode nog steeds EU-lid is. Dat betekent dat alle Europese wetten en regels ook in het VK nog steeds van kracht zijn.

Geen akkoord (No deal)
De kans bestaat helaas nog steeds dat het uiteindelijk niet lukt om met het VK afspraken over Brexit te maken. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden. Dit is ook het geval als het VK geen verkiezingen voor het Europees Parlement organiseert en ook het terugtrekkingsakkoord niet heeft geratificeerd. Dan verlaat het VK op 31 mei om 12 uur ’s nachts de EU zonder deal. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

Overgangsfase bij goedkeuring akkoord
Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord, dan treedt het VK uit de EU op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand (niet later dan 1 november 2019). Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Nieuwe relatie met het VK
Pas na Brexit kunnen de EU en het VK over de details van hun nieuwe relatie verder gaan onderhandelen. Meer duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK komt dan ook pas nadat deze fase van de onderhandelingen is afgerond.

Wat betekent Brexit voor mijn douane zaken?
Doe je zaken met het VK, maar verder enkel binnen de EU? Dan krijg je na de Brexit voor het eerst met de douane te maken. Ook wanneer de Brexit-deal definitief doorgaat en het VK onderdeel blijft van de Douane Unie, moeten bedrijven handel aangeven en moet handelswaar gecontroleerd worden. In het geval van een harde Brexit gaat deze verandering zelfs meteen in. Dat betekent dat alle bedrijven die na de Brexit zakendoen met het VK een zogenaamd EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) nodig hebben. Op de site van de douane staat meer informatie over hoe je het EORI-nummer aanvraagt en welke andere voorbereidingen je moet treffen.

Meer informatie over Brexit vindt je op Rijksoverheid.nl.

Algemeen nieuws