Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Veiligheid en handhaving

Slimme en duurzame technieken in gebouwen en installaties wordt groter en complexer. Handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming is daarom van groot belang.
Bestaande, maar ook nieuwe technische installaties worden anders en extra belast. Duurzame energieoplossingen zoals laadpunten voor elektrische auto’s en batterijen vragen om nieuwe en aangepaste competenties. Fedet focust op de veiligheid van de producten van onze leden. Wij dragen zorg voor en handhaven de juiste kwaliteit van producten die in onze sectoren worden gebruikt.

Normconforme producten voor een veilige maatschappij

Ons energiesysteem is aan forse veranderingen onderhevig. Betrouwbare producten en installaties die volgens de geldende normen en regelgeving worden ontworpen, geïnstalleerd en beheerd, zijn een vereiste voor een veilige en functionele maatschappij. Door afspraken te maken over de veiligheid van producten, richtlijnen en normen vast te stellen, werkt de elektrotechnische sector toe naar standaarden die de markt niet langer schaadt. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een borgstelling, welke controleert of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen. De Fedet sectie RNC (Regelgeving, Normering en Certificering) houdt leden op de hoogte van de voor hen relevante in ontwikkeling zijnde regelgeving en wijzigingen van bestaande regelgeving.

Fedet pleit voor het gebruik van kwalitatieve en gecertificeerde producten

Wij bewaken samen met onze ketenpartners actief de regelgeving, normalisatie en certificatie voor de elektrotechnische- en installatiesector. Ook faciliteren wij de autoriteiten die belast zijn met de handhaving, zodat zij voorzien zijn van de juiste kennis om hun taak optimaal te kunnen uitvoeren.

We bouwen een coalitie, versterken onze positie en zetten in op het gebruik van slimme elektrotechnische producten en systemen. Dit kan bijdragen aan veiligheid van machinebediening en procesinstallaties, maar ook aan de leefomgeving door het gebruik van bijvoorbeeld deurcommunicatiesystemen om de veiligheid van huiseigenaren, gezinnen en ouderen in wooncomplexen te vergroten.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief