Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Lobby en belangenbehartiging

De energietransitie vraagt om kennis van vele, diverse partijen. Fedet verbindt al deze partijen met elkaar en borgt een onderlinge nauwe samenwerking.

Samen sterk(er)

Onze invloed in Den Haag en belangenbehartiging voor onze leden is niet vanzelfsprekend. Wij werken met verschillende middelen om politieke besluitvorming te sturen. We staan in nauw contact met diverse media, organiseren werkbezoeken en evenementen, schrijven petities, brieven, moties, onderzoeken en position papers, praten met volksvertegenwoordigers en industrietops. Kortom: ons werkveld bestaat uit een breed scala aan mogelijkheden.

Vanuit Fedet is er een nauwe samenwerking met o.a. FME, Techniek Nederland, NVTB, Netbeheer Nederland, NVKL, Binnenklimaat Nederland, Dutch Power en Stichting Gelijkspanning. Ook werken wij vanuit onze lobby en belangenbehartiging samen met meerdere voor Fedet relevante partijen.

Europees actief

Onze leden zijn in sterke mate afhankelijk van regelgeving en besluitvorming in Brussel. Onze lobby richt zich daarom zowel op de Europese spelers (Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van de Europese Unie) als op de Nederlandse politiek. Hiervoor werken wij nauw samen met de Europese koepelorganisaties Orgalime, T&D Europe, Europacable, Lighting Europe, EUEW, de FEST en het IEC. Samen met hen zetten wij ons in voor het stimuleren van energiebesparing, een betrouwbare energie-infrastructuur en verduurzaming. Gelijktijdig focussen wij op ondersteuningsprogramma’s voor werknemers op het gebied van duurzame energietechniek en -advisering.

Fedet formuleert haar eigen standpunten

Onze standpunten worden verwerkt in position papers, om vervolgens te worden gepresenteerd en/of aangeboden aan beleidsmakers en politici. De afgelopen jaren heeft Fedet een aantal publicaties uitgegeven op specifieke themadossiers, welke met parlementaire vertegenwoordigers zijn besproken. Via onderstaande links kunt u de betreffende documenten downloaden.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief