Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Lid worden van Fedet

Fedet (Federatie Elektrotechniek) is dé belangenbehartiger van en voor ondernemers in de elektrotechnische sector. Wij bundelen de belangen en inzichten van onze leden, actief in de Industrie, Bouw en Infra & Energie en zijn daarmee gesprekspartner voor de politiek en beleidsmakers.

Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

Het beleid van Fedet wordt in hoge mate bepaald door de secties en werkgroepen van Fedet.

Fedet Lidmaatschap

Fedet heeft ten doel de economische en technische belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifieke betrekking hebben op de elektrotechnische en werktuigbouwkundige sector in de ruimte zin van het woord. Fedet leden onderschrijven deze doelstelling bij het aangaan van het lidmaatschap.

Het Fedet lidmaatschap biedt veel voordelen voor bedrijven actief in de elektrotechniek. Neem als lidbedrijf deel aan Fedet activiteiten en netwerkbijeenkomsten en maak gebruik van de lobbyactiviteiten die Fedet branche-breed insteekt. Fedet informeert haar leden actief ten aanzien van relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek, veiligheid en wet- en regelgeving binnen de sector. Ook ontvangen Fedet leden maandelijks een Fedet Business Intelligence rapport met inzicht in de huidige kengetallen van onze branche en die van aanpalende branches.

Soorten lidmaatschappen

Het Fedet lidmaatschap staat open voor gewone leden, buitengewone leden en geassocieerde leden. Nadere uitleg van bovengenoemde lidmaatschappen is terug te vinden in de Fedet statuten.

Basis lidmaatschap

Het basislidmaatschap omvat enkel het Fedet lidmaatschap. Bij dit lidmaatschap hoort een algemene basiscontributie, waarbij een toeslag op basis van het aantal medewerkers geldt. In combinatie met het Fedet basislidmaatschap is het mogelijk een lidmaatschap aan te gaan bij één of meerder secties onder Fedet.

Sectie lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van één of meerdere secties onder Fedet. Dit kan echter alleen als ook het Fedet basis lidmaatschap wordt aangegaan.

Lid Worden

Neem voor meer informatie én het Fedet lidmaatschap contact met ons op. Dat kan telefonisch op 088 400 8416 of door een email te sturen naar: info@fedet.nl Of vul direct het aanvraagformulier voor het lidmaatschap in.

download aanvraagformulier

Opzeggen Fedet lidmaatschap

Conform onze statuten (deze kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat) kan het lidmaatschap uitsluitend beëindigd worden per aangetekende brief aan het Fedet secretariaat.
Stuur de brief naar Fedet, Dukdalfweg 51 1041 BC Amsterdam.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief