Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Sectoren

Fedet werkt voor drie marktsectoren: industrie, gebouwde omgeving en energie-infrastructuur. Binnen ieder van deze sectoren brengen wij onze focusgebieden onder de aandacht van onze leden.
Onze drie marktsectoren lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Alles wat Fedet oppakt en aanraakt is gekoppeld aan elektrotechniek in de industrie, gebouwde omgeving en/of energie-infrastructuur. Gelijktijdig werken de verschillende secties actief aan hun eigen expertgebieden. Zo ontwikkelen zij binnen onze focusgebieden samen een organisatie- en kennispunt van waaruit initiatieven, bijeenkomsten en kennisdeling wordt georganiseerd.

Energietransitie is onze basis

In essentie vormt de energietransitie onze overkoepelende tak. Voor ieder van onze sectoren geldt dat de gestelde doelen die we met elkaar over 10 of 15 jaar gerealiseerd willen hebben, vandaag de dag al om actie vragen. Het is daarom van groot belang om stappen te zetten, vooruit te willen, durven en kunnen kijken. Het is onze rol om verbindingen te leggen en inzichten te geven.

Als vereniging willen wij alle relevante technologieën vertegenwoordigen. Wij streven naar een solide, veilige en duurzame energie-infrastructuur, gebouwde omgeving en industrie die in 2050 volledig net-zero zijn op het gebied van warmte, water en elektriciteit. Onze leden versterken daarin de Nederlandse economie door middel van hun technologie, kennis en kunde.

Energie-infrastructuur

In de energiesector is het verlagen van de CO2-uitstoot prioriteit nummer één. Onder energie-infrastructuur vallen voor Fedet alle bedrijven die actief zijn rondom hoog-, midden-, laag- en gelijkspanning en/of batterijen. Al deze partijen brengen wij samen door als branche zijnde twee keer per jaar een evenement en meerdere campagnes te organiseren. Vanuit overlegorganen wordt bovendien gewerkt aan technologische ontwikkeling en worden klant en fabrikant samengebracht om met elkaar te discussiëren over mogelijke oplossingen.

Fedet ondersteunt en promoot de ontwikkeling en implementatie van duurzame energietechnologieën, zoals zonne-energie, windenergie en energieopslag oplossingen. Wij werken aan initiatieven om energie-efficiëntie technologieën te bevorderen, waaronder LED verlichting, slimme gebouwtechnologie en energiemanagementsystemen. Daarnaast volgen en oefenen wij invloed uit op regelgeving en normen met betrekking tot de energie industrie, om ervoor te zorgen dat deze gunstig uitpakken voor de gehele sector.

Gebouwde omgeving

De totale bouwsector betreft zo’n 10 procent van de Nederlandse economie. Fedet richt zich hierin op alle partijen die rondom gebouwen, infrastructuur en steden spelen. Onze leden staan voor de uitdaging om op zeer korte termijn veel nieuwbouw te realiseren, terwijl de enorme renovatie opgave op ieders bureau ligt. CO2 reductie en slim omgaan met energie zijn thema’s waar wij ons binnen deze sector op richten. Hoe haal je het optimale uit een gebouw? Wat zijn de opties om het energierendement te verhogen? En hoe behoud je een zo laag mogelijk energieverbruik, zonder verlies van comfort?

Wij bevorderen de beste praktijken en technologieën op het gebied van elektrische installaties in bouwprojecten, inclusief de integratie van slimme gebouwtechnologie. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van infrastructuurtechnologieën, zoals laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en communicatiesystemen voor slimme steden. Ook spelen wij een rol in het bevorderen van de veiligheid op de bouw en het handhaven van normen in de elektrotechnische aspecten van bouw- en infrastructuurprojecten.

Industrie

De industriële sector staat bekend om haar rauwe business. Binnen deze sector, waar grondstoffen worden verwerkt tot deel- of eindproducten, vallen grote energieverbruikers maar ook kleine(re) bedrijven. Ieder van hen speelt met de uitdaging afscheid te moeten nemen van fossiele brandstoffen. Het elektrificeren van fabrieken, ondernemingen en productieprocessen vraagt om een forse investering. Tegelijkertijd komen hier veel vragen bij kijken. Welke oplossingen zijn er mogelijk? Hoe ga je om met slim energiemanagement? Wat kun je doen met overcapaciteit en energieopslag?

Fedet ondersteunt innovaties op het gebied van industriële automatisering, zoals PLC-systemen, robotica en geavanceerde besturingssystemen. Wij bevorderen het belang van regelmatig onderhoud en bieden richtlijnen voor serviceproviders in de industrie om de betrouwbaarheid van elektrische systemen te waarborgen. Ook zijn wij betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van vaardigheden en opleidingen in elektrotechniek. Ons uiteindelijke doel is tijdig te voldoen aan de behoefte van de arbeidsmarkt.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief