Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Energietransitie-infrastructuur

De belasting van het Nederlandse energienet is groter dan de mogelijkheden die het biedt. Ook het energieaanbod en toekomstige benodigde verbruik is niet meer met elkaar in balans, laat staan dat er een mogelijkheid bestaat tot groei.
De (bijna) dagelijkse uitbreiding van energievoorzieningen door middel van zonnepanelen en windmolens is duurzaam, maar onvoldoende. Daar waar afscheid genomen wordt van fossiele brandstoffen, is het toekomstscenario nog niet gereed. De energie-infrastructuur die nodig is om te kunnen bouwen, vraagt in 2050 om een energienet van 400 tWh. Een verviervoudiging van ons huidige energiegebruik. Fedet helpt haar leden om een duidelijk en solide plan te vormen richting de Nederlandse overheid en netbeheerders.

Transitie in de energiesector

De Europese Green Deal is de drijfveer achter ons nationale energiebeleid. Politiek Nederland heeft de toezegging gedaan om in 2030 55% minder CO2-uitstoot, 32% meer hernieuwbare energie en 32,5% betere energie-efficiency te behalen. Het einddoel? CO2-neutraal in 2050. Dit vraagt om ambitieuze plannen en nieuwe beleidskaders. Vanuit Europa vertaalt gaat het om de ‘Clean Energy Package’. Kortweg: het stimuleren van de circulaire economie en de renovatiegolf van gebouwen, om te zorgen dat deze in 2050 energieneutraal zijn.

Deze transitie zorgt voor veel verandering in de elektro- en installatietechniek. Binnen deze sectoren heerst dan ook de grote noodzaak om zich te gaan richten op de integraliteit van installaties. Bedrijven en ondernemers dienen mee te gaan in de verandering en open te staan voor vernieuwing. De energie-infrastructuurketen biedt de oplossingen voor energiesystemen, mits zij integraal met elkaar samenwerken.

Fedet focust op activatie

Wij brengen onze leden samen en verbinden partijen met elkaar. In onze ogen is het immers de gehele keten die antwoord geeft op de uitdagingen rondom de gestelde energietransitie. Niet één partij, nooit één enkele discipline. Van slimme netten, via elektrische warmteopwekking en energieopslagsystemen, langs besturingssoftware voor installaties, energiezuinige en slimme verlichting naar eigen energieopwekking. Onze leden produceren, importeren en/of distribueren de benodigde producten. Zij zijn, stuk voor stuk, een belangrijke schakel in het geheel.

Om dit te bereiken ontwikkelen wij, in samenwerking met FME en ESNL, voor iedere technologie in de energie-infrastructuur een kansenkaart. Het daaraan gekoppelde stappenplan omschrijft het nog onbenutte potentieel wat met behulp van de technische oplossingen van onze leden aangegrepen kan worden. Tevens organiseren wij jaarlijks meerdere ronde tafelgesprekken waarin we samen met onze leden en Netbeheer Nederland de roadmap richting 2050 beoordelen en waar nodig herzien, met als uiteindelijke doel: het Nederlandse elektriciteitsnetwerk haalbaar en betaalbaar uitbreiden.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief