Dit Privacy Statement beschrijft hoe de Federatie Elektrotechniek (Fedet) binnen deze website met uw persoonlijke gegevens omgaat. Het beleid van Fedet inzake het omgaan met uw privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de Fedet site zijn verbonden.

Doeleinden van gegevensverwerking
Wanneer u deze internetsite bezoekt, verzamelt Fedet zowel direct als indirect persoonsgegevens over u. Fedet gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit of deelnemerschap van Fedet, dan worden uw naam- en adresgegevens vervolgens opgenomen in het relatiebestand van Fedet en gebruikt om u van activiteiten en het deelnemerschap op de hoogte te houden. In sommige gevallen wordt deze informatie doorgegeven aan de Vereniging FME-CWM, die voor Fedet het secretariaat verzorgt.

Cookies/ Statistiek
Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, mag Fedet informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeert, maar slechts computers herkent. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de Fedet website.

Wijzigingen Privacy Statement
Fedet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verwijderen persoonsgegevens
Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, stuurt u dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: info@fedet.nl.

© 2008 Federatie Elektrotechniek