Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Digitalisering

Digitalisering vraagt om samenwerking. Tussen systemen, ketens, gegevens, maar bovenal met elkaar. Van energielabel tot prestatieladder. Daar waar data verzameld wordt, is uniforme vastlegging een belangrijke pijler.
Digitalisering en data zijn transitiedrivers voor industrie en maatschappij. Het brengt fundamentele veranderingen in onze samenleving. Van nieuwe businessmodellen tot functies, geavanceerde werkwijzen in bouw, industrie en energie-infrastructuur. Ondanks alle digitale mogelijkheden wordt er nog te weinig systematisch doordacht hoe digitalisering onze economie en samenleving verandert. Fedet faciliteert en initieert gesprekken om met elkaar tot standaarden te komen.

Sector brede standaarden

Ieder pand, ieder (deel)product, ieder materiaal bestaat uit data. Al deze data bevat gegevens. Wanneer data wordt samengevoegd, ontstaan standaarden of labels. De digitalisering van alle benodigde producten in de energietransitie vormt onze basis en groei tegelijkertijd. De Nederlandse overheid heeft immers als doel gesteld om voor 2030 één miljoen extra woningen te bouwen. Digitalisering en informatisering zijn dan ook essentieel om in een flink tempo, op een hoog kwaliteitsniveau en efficiënt te bouwen, renoveren, onderhouden en beheren.

Uniforme gegevens en de vastlegging daarvan zorgen voor de benodigde versnelling en maken het mogelijk dat onze leden kunnen opschalen. De stap naar data gestuurd ontwerpen, bouwen en beheren is cruciaal voor de hele installatiesector: van adviesbureaus en ontwerpers, tot technisch dienstverleners en toeleveranciers. Tegelijkertijd vraagt het om uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data. Met de ondertekening van de digitaliseringsdeal hebben overheid, brancheverenigingen in de bouw, de installatiesector en toeleverende industrie afgesproken dat zij hierover de komende jaren zoveel mogelijk sector brede afspraken maken.

Fedet streeft naar een uniforme digitaliseringsaanpak

Fedet helpt de elektrotechnische keten om afspraken te maken over digitalisering. Wij brengen fabrikanten, groothandels, installateurs, ontwerpers, architecten en (eind)gebruikers samen. Ieder van hen heeft een informatiebehoefte. Door met elkaar afspraken te maken over de manier van vastlegging en digitalisering, vormen wij verstrengelde belangen weer tot één geheel.

Wij streven ernaar om alle productdata (technisch, logistiek, commercieel en duurzaamheidsgericht) centraal beschikbaar te stellen, op een Europese gestandaardiseerde wijze. In samenwerking met Europese partners en onze Nederlandse ketenpartners formuleren wij standaarden, welke in Nederland beheerd worden door een onafhankelijke partij. Hiervoor zijn wij actief kennispartner in gremia als ETIM, 2BA, Ketenstandaard en diverse versnellingsprojecten van digiGO. Daarnaast draagt Fedet bij aan de promotie en invulling van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Ook maken we gebruik van nieuwe inzichten en samenwerkingsvormen, stellen we eisen aan digitalisering, hanteren we nieuwe informatiebronnen en functionaliteiten.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief