Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Circulariteit

Grondstoffen zijn niet oneindig, duurzame energiebronnen des te populair. De energietransitie laat bedrijven en ondernemers anders met elektriciteit, materiaal en energie(bronnen) omgaan. Circulariteit is daardoor geen modewoord meer, maar een harde eis.
Duurzame energiebronnen zorgen voor een versnelde elektrificatie van onze maatschappij. Tegelijkertijd zijn er meer en andere grondstoffen nodig om dit te realiseren. Renovatieprojecten worden waar mogelijk hergebruikt, verpakkingen sterk vermindert. Fedet draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie door op Europees niveau actief te participeren in beleidsvraagstukken. Zo bieden wij onze leden kansen voor nieuwe verdienmodellen.

Europese recycle standaard

In de elektrotechnische sector wordt dagelijks materiaal gebruikt wat lang meegaat. Toch is van veel eindproducten nog niet bekend welke materialen er in verwerkt zitten. Daardoor is ook onbekend welke materialen eventueel opnieuw gebruikt kunnen worden wanneer een eindproduct, zoals bijvoorbeeld een stopcontact, over 50 jaar uit een renovatieproject beschikbaar wordt gesteld.

In het Europese actieplan voor een circulaire economie legt de Europese Commissie specifieke normen op voor producten op de Europese markt. Deze producten moeten ontworpen zijn voor een langere levensduur, eenvoudig te repareren en recyclen. Ook moeten ze zoveel mogelijk gerecycled materiaal bevatten en moeten producten welke slechts eenmalig gebruikt kunnen worden maximaal worden beperkt.

Fedet werkt aan een gedragen visie

Verduurzaming en circulariteit gaan volgens ons hand in hand. Wij werken aan een gedragen visie op circulariteit van lang-cyclische producten voor de gehele elektrotechnische sector. Dit doen wij door een bijdrage te leveren aan de discussie over circulariteit en de maatschappelijke rol vanuit elektrotechniek. Ook zijn wij initiatiefnemer van het Brancheplan Verpakkingen, wat gericht is op het verminderen, verduurzamen en hoogwaardig hergebruiken van verpakkingen in de installatiebranche.

Door circulariteit te benoemen als één van onze focusgebieden, creëren wij een breder draagvlak binnen Fedet. De door ons ontwikkelde visie helpt onze leden om zich te profileren en een bijdrage te leveren aan circulariteit en de daarbij behorende maatschappelijke rol.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief