Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Regelgeving, Normering en Certificering

RNC komt op voor de belangen van onze leden, in het bijzonder met betrekking tot regelgeving, normalisatie en certificatie. Dat gebeurt zowel op nationaal als op Europees en wereldwijd niveau. Door de kennis van en invloed op relevante regelgeving, formele normen en certificatie van het leveringsprogramma, versterkt deze sectie de positie van elektrotechnische producenten.

Als lid van de sectie RNC ben je als eerste op de hoogte van de voor jou relevante in ontwikkeling zijnde regelgeving en wijzigingen van bestaande regelgeving. Alleen via de sectie RNC kun je rechtstreeks invloed uitoefenen op de besluitvorming met betrekking tot regelgeving, normalisatie en certificatie.

Ook organiseert de sectie RNC bijeenkomsten en evenementen die zijn toegespitst op de interesse en behoefte van de elektrotechnische producenten. De sectie ontwikkelt ook gezamenlijke standpunten over actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld circulariteit veelal in samenspraak met de andere Fedet secties.

Programma’s en Initiatieven

Belangenbehartiging

De sectie RNC monitort alle ontwikkelingen en informeert de leden over de zaken die specifiek voor producenten van elektrotechnische producten van belang zijn. De belangen van de leden worden geïnventariseerd en de sectie onderneemt zowel nationaal als Europees actie en voor normalisatie en certificatie ook op internationaal niveau.

Inhoudelijke lobby

Er is sprake van inhoudelijke lobby vanuit de bezette posities in strategisch overleg door beïnvloeding van de besluitvorming. Ook via onze bestuurszetels in organisaties die van belang zijn in dit vakgebied. Voorbeelden zijn het Europese ORGALIM, het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), de Europese normalisatie organisaties CEN en CENELEC en het mondiale Internationaal elektrotechnisch Comité IEC.

Samen vormt dit een netwerk voor Nederlandse producenten en ontwerpers die periodiek bij elkaar komt.

Door de kennis van en invloed op relevante regelgeving, formele normen en certificatie van het leveringsprogramma, versterkt RNC de positie van elektrotechnische producenten.

Leden van

Regelgeving, Normering en Certificering

powered by

De drijvende kracht binnen de sectie zijn uiteraard de leden die in Nederland actief zijn. De RNC bestaat uit producenten en ontwerpers van elektrotechnische producten, systemen en diensten en komt op voor de belangen van onze leden met betrekking tot regelgeving, normalisatie en certificatie.

Deze ledenkring dekt een groot deel van de markt en kan aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van vraag/aanbod uit de markt worden uitgebreid met nieuwe lid bedrijven en/of zelfstandige brancheverenigingen.

ook lid worden?

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief