Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Slimme handen zijn voor onze sectoren, waarin techniek en vakbekwaamheid vooropstaan, van levensbelang. Om te komen tot een flexibel en vraaggericht opleidingssysteem, dienen het bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid nauw samen te werken.
Bedrijven in de elektrotechnische industrie kennen ieder de uitdaging nieuw personeel te vinden. Ook het investeren in kennis en vaardigheden van huidige medewerkers is van cruciaal belang om continuïteit te waarborgen. Techniekpromotie heeft een boost nodig. Fedet stelt bestaand lesmateriaal beschikbaar en werkt nauw samen met leden en werkgeversorganisaties om techniekonderwijs verder te concretiseren.

We moeten op-, bij- en omscholen

In de nieuwbouwopgave en renovatiegolf in de gebouwde omgeving, industrie en energie-infrastructuur speelt (nieuwe) technologie een grote rol. Door digitalisering en technologische ontwikkelingen veranderen werkzaamheden binnen deze sectoren. Desondanks zal de vraag naar vakbekwaam personeel op ieder niveau de komende jaren sterk (blijven) toenemen. Een goede opleidingsinfrastructuur is dan ook cruciaal om ervoor te zorgen dat vakmensen de snelle technologische en marktontwikkelingen kunnen bijhouden.

Uit visiegesprekken is naar voren gekomen dat naast techniekpromotie, ook het positief beïnvloeden van de vak reputatie van elektrotechnische bedrijven een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het imago van de sector en het bevorderen van personeelsinstroom. Een leven lang ontwikkelen wordt hiermee steeds belangrijker. Zeker wanneer we de gestelde doelen rondom de energietransitie in Nederland wensen waar te maken.

Fedet ziet een collectief belang

Het aantal vacatures in de elektrotechniek is groter dan ooit tevoren. Om daar verandering in te brengen, verbinden wij het focusgebied onderwijs met onze andere vier pijlers. Onze leden investeren in techniekonderwijs en maken ruimte en begeleiding vrij binnen hun bedrijf. Door praktijkvoorbeelden op scholen te delen, stageplekken aan te bieden en bestaand onderwijsmateriaal kosteloos beschikbaar te stellen via Elektrotechniek.tv zorgen wij voor een ideale basis.

Door de ondertekening van het Techniekpact heeft Fedet, samen met een tal van andere partijen, een beweging in gang gezet om overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen de kwaliteit en kwantiteit van het techniekonderwijs te laten verhogen. Fedet streeft hierbij naar een actieve betrokkenheid van onze leden bij de initiatieven van grote werkgeversorganisaties zoals FME, Techniek Nederland en VNO-NCW. Ons uiteindelijke doel? Goed en actueel lesmateriaal voor alle beroepsopleidingen in de elektro- en installatietechniek.

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief