Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht

Nederlandse Licht Associatie

De Nederlandse Licht Associatie zet zich -met de toepassing van LED in combinatie met geïntegreerde slimme verlichtingsoplossingen- actief in op het bijdragen aan CO2 reductie én onnodig energieverbruik. Daarmee is de Nederlandse Licht Associatie de belangenbehartiger van en voor bedrijven in de lichtindustrie. Zij bundelen de inzichten en belangen en zijn daarmee gesprekspartner voor beleidsmakers en de politiek.

Met de komst van LED heeft verlichting een nieuwe rol in de maatschappij en industrie gekregen. Verlichting ontwikkelt van op zichzelf staande lampen en armaturen naar geïntegreerde slimme verlichtingsoplossingen. Ook binnen de energietransitie kan LED verlichting een belangrijke rol spelen. Het besparingspotentieel van LED verlichting is groot.

Om dit nog specifieker onder de aandacht te brengen is de campagne Met LED kan het gestart. Naast diverse artikelen in de media en een actieve LinkedIn-pagina is ook een speciale website ontwikkeld. Op deze website vind je alle informatie, tips en voorbeelden die je nodig hebt om de juiste stappen te zetten naar substantiële energie- en kostenbesparing. Want één ding is zeker: met LED kan het.

Om de krachten te bundelen zijn de Nederlandse Licht Associatie (NLA) en Fedet in 2016 samen gegaan. Fedet-NLA is aangesloten bij de Europese koepel Lighting Europe. De sectie wil professionaliseren en de rol en invloed vergroten. Er is een beleidsplan vastgesteld met een link naar Lighting Europe. Zo kunnen topics vanuit de Europese Commissie naar Nederland en visa versa vertaald worden.

De NLA activiteiten komen voort uit de onderstaande werkgroepen:

  • Human Centric Lighting
  • LEDification
  • Circular Economy
  • Intelligent Lighting Systems

Human Centric Lighting

Licht zorgt voor zicht op wat we doen, het creëert veiligheid en oriëntatie. Maar licht doet veel meer dan dit. Licht brengt ons energie, ontspanning, alertheid, goede prestaties, stemming en draagt bij aan onze slaap- en ontwaakcycli. Als we de factor energiebesparing hierbij optellen is licht een zeer belangrijke bouwsteen in ons dagelijks bestaan. De werkgroep Human Centric Lighting pakt al deze elementen samen. Het doel van deze werkgroep is doormiddel van publicaties, studies, events en gesprekken met stakeholders het idee en waarde van Human Centric Lighting te adresseren.

Circulariteit en duurzaamheid

Deze werkgroep werkt aan programma’s en acties vanuit de Europese en nationale circulariteitsdoelstellingen. De werkgroep adresseert en werkt aan Europese en Nederlandse besluitvorming en vraagstukken die voor onze verlichtingsindustrie van belang zijn. Met als doel dit in concrete acties te vertalen voor de leden, de Nederlandse markt, overheid en stakeholders. De expertise en bijdrage van de NLA leden aan de werkgroep Circular Economy is van cruciaal belang. Dit, om antwoorden, reacties en stelling in te nemen als het gaat over circulariteit. Het betreft onder andere de inzameling van verlichting, uitbannen van giftige stoffen in productie van lampen en armaturen en bouwen aan serviceable luminaires.

Op het gebied van duurzaamheid is er tevens een sterk groeiende vraag vanuit de markt om te voorzien in Milieudata. Er is een groeiende beschikbaarheid aan milieudata in de vorm van EPD’s (Environmental Product Declaration; milieuproductverklaring) die gebaseerd zijn op de onderliggende Levens Cyclus Analyse (LCA). Daarbij hanteert Nederland een additionele rekenmethodiek & review vereiste om opgenomen te kunnen worden in de Nederlandse Milieu Database (NMD). De NMD kaarten zijn bepalend voor de berekening van de Milieu Prestaties van een Gebouw (MPG), die kijkt naar de som der delen van alle toegepaste producten en vastgelegd is in het bouwbesluit .

Voor de lichtindustrie is dit een zeer belangrijk topic, omdat grootste besparing met LED verlichting gerealiseerd wordt tijdens de gebruiksfase (tot 80% reductie stroomverbruik). Vanuit de werkgroep worden de Europese én Nederlandse ontwikkelingen tav normering & wetgeving nauwgezet gevolgd en wordt er in de keten gesproken met onder andere adviesbureaus om binnen de branche te kunnen werken aan uniformiteit en om daarmee een versnelling te kunnen bewerkstelligen.

Intelligent Lighting Systems

Met de komst van LED transformeert de verlichtingsindustrie van een analoge naar een digitale technologie. Gebouwen, steden en industrieën worden slim, waar verlichting een belangrijke backbone van het ecosysteem is. Zo kan slimme verlichting als basis-infrastructuur voor mogelijkheden van ‘Internet of Things’ gaan dienen. Deze ontwikkeling vraagt nieuwe samenwerkingsvormen en een andere rol van de verlichtingsindustrie. De werkgroep Intelligent Lighting Systems zet in op stimulering en inzet van Intelligent Lighting Systems binnen de eigen leden en stakeholders zoals vastgoedeigenaren, facility managers, overheden, installateurs en licht designers.

Programma’s en Projecten

Lighting Europe

Lighting Europe, gevestigd in Brussel vertegenwoordigd meer dan 1000 Europese bedrijven en nationale verenigingen op het gebied van licht en alles wat daarmee te maken heeft. Lighting Europe focust op efficiënte verlichting die bijdraagt aan comfort, veiligheid en welzijn voor de mens en haar directe omgeving. Bovendien pleit Lighting Europe voor een gelijk speelveld in de wereldwijde markt. NLA is aangesloten bij de Europese koepel Lighting Europe. Zo kunnen onderwerpen vanuit de Europese Commissie naar Nederland en vice versa vertaald worden.

Bekijk project >

Met LED kan het

Binnen de energietransitie kan LED een grote rol spelen als het gaat om het reduceren van CO2 uitstoot en het beperkten van energieverbruik. Dit draagt onmiddellijk bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De campagne Met LED kan het is in 2023 gestart om dit actief onder de aandacht te brengen. Daarin wordt het besparingspotentieel van kwalitatief LED nader toegelicht alsmede de verhoging van het lichtcomfort. Meer informatie over dit initiatief en de bijbehorende campagne?

Ga naar initiatief >

Bestuur

Het Fedet NLA bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Cor van de Bosch - Signify, Sectievoorzitter
Ralph Thomassen - ETAP Lighting International
Benno Dijkhuis - Fagerhult
Rolf Ibsen - MEGAMAN Nederland
Willem Dammers - Trilux
Gied van Hoorn - Stichting Lightrec, Geassocieerd deelnemer
Het besparingspotentieel van LED verlichting is onderbelicht in de energietransitie. Met de juiste verlichting kun je direct bijdragen aan CO2 reductie én onnodig energieverbruik.

Leden van

Nederlandse Licht Associatie

powered by

De drijvende kracht binnen de sectie zijn uiteraard de leden die in Nederland actief zijn. De NLA behartigt de economische, technische en juridische belangen van haar leden, creëert standpunten in dialoog met haar leden en faciliteert deze op bestuurlijk niveau.

Deze ledenkring dekt een groot deel van de markt en kan aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van vraag/aanbod uit de markt worden uitgebreid met nieuwe lid bedrijven en/of zelfstandige brancheverenigingen.

ook lid worden?

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief