Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Digitalisering en Data
Circulariteit
Energietransitie
Nieuws
RNC
Veiligheid en Handhaving

Column | Duurzaam installeren vergt standaarden en zorgvuldige digitalisering

7/3/2024
Bij het realiseren van een duurzame toekomst draait het om duurzaam produceren en installeren, digitalisering en (data)standaarden zijn essentieel.

Techniek is niet meer weg te denken, zeker niet nu de focus volledig op de energietransitie is gericht. Ook Nederlandse fabrikanten nemen het initiatief wat betreft technologische ontwikkelingen met verduurzaming als hoofddoel. Bij het realiseren van een duurzame toekomst draait het om duurzaam produceren en installeren, daarbij zijn digitalisering en (data) standaarden essentieel.

Een volledig circulaire economie is een ideaal toekomstbeeld. Om dat te realiseren is eenduidigheid nodig over de feitelijke betekenis van duurzaamheid en circulariteit. Veel wordt in de toekomst vastgelegd in Europese wet- en regelgeving zoals de toekomstige ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) en in ISO-, IEC- en EN normen. ESPR is de basis van de aanpak van de Europese Commissie voor energiezuinige, veilige, gezonde en circulaire producten. Fedet en haar leden dragen actief bij aan de ontwikkeling van deze wet- en regelgeving en de bijbehorende normen en Fedet volgt deze ontwikkeling op de voet.

Een aantal fabrikanten is al begonnen met het toepassen van gerecyclede en of bio-based grondstoffen in hun producten en het opstellen van milieu-verklaringen voor deze producten. Een aantal marktdeelnemers is al aan de slag met het toevoegen van duurzaamheidskenmerken van producten in hun data-overzichten. Dat is natuurlijk een goed begin maar zolang iedereen een eigen invulling geeft aan de termen duurzaam of circulair, er geen transparantie en verificatie van de duurzaamheidsdata is of geen eenduidigheid over de bepalingsmethodes, is er geen standaard. Dan ontstaat onduidelijkheid en in-transparantie. Greenwashing ligt dan op de loer. Afgesproken standaarden zijn nodig om eenduidig en transparant informatie en geverifieerde data uit te kunnen wisselen. Steeds meer bedrijven zijn wettelijk verplicht aan de Corporate Sustainability Reporting Directive te voldoen. Wellicht dat de CSRD kan bijdragen aan de versnelling van het proces van het eenduidig definiëren van duurzaamheids- en circulariteitsdata.

Ook het DPP (digitaal product paspoort) zal, als onderdeel van de ESPR, het transparant en eenduidig delen van duurzaamheidskenmerken gaan versnellen. Fabrikanten in de elektrotechnische sector werken voornamelijk op Europees niveau of wereldwijd. Voor een gelijk speelveld zijn EN, IEC of ISO-standaarden en geharmoniseerde EU-regelgeving essentieel.

Bij ontwerpen, installeren en beheren is de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) een goed hulpmiddel om data te standaardiseren. Fedet ziet de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) als middel om een bijdrage te leveren aan de Europese standaardisatie. Zolang er per land verschillende afspraken zijn over bijvoorbeeld het noteren van de volgorde qua diepte, breedte en hoogte van een product, blijft er verwarring. Als de UOB goed is ingericht met geverifieerde duurzaamheidskenmerken en voldoende objecten bevat, dan is het een hulpmiddel om in één keer goed te ontwerpen. Daar heeft de gehele sector profijt van, nu én in de toekomst.


Paul Borghouts Projectmanager RNC  

Deze column verscheen eerder in Elektropraktijk nr. 1|2024

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief