Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.

Over Fedet

Fedet is de belangenbehartiger van en voor ondernemers in de elektrotechnische en installatietechnische sector. Wij bundelen de belangen en inzichten van onze leden, actief in de industrie, gebouwde omgeving en energie-infrastructuur en zijn daarmee gesprekspartner voor politiek en beleidsmakers.
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kan Fedet inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.
missie
Iedere organisatie in de elektrotechniek verbinden, om gezamenlijk te bouwen aan een betere wereld.

Ons team

De dynamiek in de elektro- en installatietechnische markt, trends, ontwikkelingen en voortdurende veranderingen, dagen Fedet uit om te blijven vernieuwen. Samen met het bestuur, onze leden en het Fedet-team werken we aan een bracheorganisatie die elektrotechniek verder op de kaart zet. Voor de beleidsmakers, installateurs, netbeheerders, stakeholders in de bouw, infra en industrie en vooral: voor de branche.
Nadine
Bazin
Secretariële ondersteuning en Projectmedewerker
Brigitte
Bakker
Business en data analist
Janette
van de Scheur
Projectmanager
Henry
Lootens
Projectmanager
Paul
Borghouts
Projectmanager
Sebastiaan
Scheers
Projectmanager
Brenda
Snel
Projectmanager communicatie
Alëna
Ivanova
Communicatiemanager

Onze stakeholders

De energietransitie vraagt om veel kennis van diverse partijen. Fedet brengt deze partijen met elkaar in verbinding door samen te werken met diverse stakeholders en in verschillende samenwerkingsverbanden.

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken wij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. We vertegenwoordigen ruim 6.000 bedrijven en zijn als één van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland een factor van betekenis.

ga naar website

FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Onze 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie (mki) en grote industrie/multinationals die actief zijn in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.

FME werkt intensief samen met 30 partnerbranches, waaronder Fedet.

ga naar website

Statuten en huishoudelijk reglement

statuten

Door de transitie van Fedet  zijn in 2016 de statuten aangepast zodat ze beter aansluiten bij de Fedet en klaar zijn voor de toekomst.

huishoudelijke reglement

Voor de verschillende secties zijn ook Huishoudelijk Reglementen gemaakt die aansluiten op de Fedet-statuten.

Contact &
meer informatie

Contact

Bezoekadres
Dukdalfweg 51
1041 BC AMSTERDAM

Postadres
Dukdalfweg 51
1041 BC AMSTERDAM

+31 (0)88 400 84 16
stuur bericht

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief