Veel Gestelde Vragen

Federatie Paneelbouw heeft een speciaal kwaliteitslabel voor bedrijven in de paneelbouwsector ontwikkeld. Paneelbouwers kunnen met dit label aantonen dat zij werken volgens de laatste richtlijnen, normen, kwaliteitsrichtlijnen en procesborging. De Federatie wil met de certificering de positie van de Nederlandse paneelbouw verder versterken. De audit worden afgenomen door een onafhankelijke auditeur.

Klik hier om een aanvraag in te dienen voor het Kwaliteitslabel Paneelbouw

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn met 220.000 medewerkers actief in productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt € 75 miljard, hun toegevoegde waarde is ruim € 21 miljard en zij exporteren voor € 39 miljard. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient.

Bij FME zijn 60 brancheverenigingen aangesloten. Eén van de aangesloten brancheverenigingen is Fedet.

 

De Federatie Elektrotechniek (Fedet) heeft als leden bedrijven en zelfstandige brancheverenigingen die in Nederland actief zijn in de elektrotechnische en werkbouwkundige sector. Deze ledenkring dekt een groot deel van de markt en kan aan de hand van de toekomstige ontwikkeling van vraag/aanbod uit de markt worden uitgebreid met nieuwe lid bedrijven en/of zelfstandige brancheverenigingen. Het doel van Fedet is de positie van ondernemingen in de elektrotechnische en werktuigbouwkundige branche te verbeteren door kennis en invloed te vergroten. Daartoe wil de Fedet de politieke, bestuurlijke en regelgevende processen, die hiervoor van belang zijn, monitoren en effectief beïnvloeden ten gunste van haar leden. De Fedet is op alle niveaus zowel nationaal als internationaal actief.

De CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige  eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen.

In Europa is in 2017 het product kabel toegevoegd aan de CPR (Construction Product Regulation) en daarmee is de verplichting ontstaan kabels te classificeren op brandgedrag om ze in Europa op de markt te mogen brengen voor toepassing in gebouwen. Alleen met de juiste overeenkomstige CE-markering mogen kabels voor bouwwerken toegepast worden (m.u.v. van machinebekabeling, kabels voor liften, gasdruktoestellen en kabels met functiebehoud). In Nederland zijn deze CPR-brandclassificaties vastgelegd in de NEN8012:2015.

Volgens de regels van de Europese Unie moet elke lidstaat minimale eisen voor het brandgedrag van bouwproducten in de wetgeving opnemen. Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om het brandgedrag voor kabels op te nemen in het Bouwbesluit 2012. Na deze wijziging van het Bouwbesluit zal Nederland voldoen aan de Europese regelgeving.

De kabelfabrikanten verenigd binnen de Fedet Sectie Kabel zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden om waar nodig het portfolio aan te passen zodat de introductie vlekkeloos kan verlopen.

Meer informatie over de impact van de wijziging in het Bouwbesluit lees je op onze website: https://www.fedet.nl/impact-wijziging-bouwbesluit-rondom-kabels/