Lichtindustrie pleit voor aanpassing EML

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan de uitvoering van maatregelen die in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Fedet-NLA is van mening dat dit klimaatakkoord te weinig inzet op energiebesparing. Zo wordt de CO2-reductie via ledverlichting maar in beperkte mate benut. Fedet-NLA heeft  met het Ecofys rapport aangetoond dat er tot 2030, met grootschalige inzet van ledverlichting, 91% van CO2 reductiedoelstelling van de klimaattafel Gebouwde Omgeving gerealiseerd kan worden. Dit staat gelijk aan het energiegebruik van 3 miljoen huishoudens.

Middels een motie van Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA), om bedrijven te verplichten uiterlijk voor 1 juli 2020 enkel ledverlichting te laten gebruiken, wordt alsnog aandacht gevraagd voor de besparingskansen van ledverlichting. RVO en de betrokken ministeries hebben vervolgens onderzocht hoe deze verplichting in regelgeving ondergebracht kan worden.

De lichtkoepel, bestaande uit Fedet-NLA en de brancheorganisaties NSVV en Techniek Nederland zijn ontevreden over het besluit om de verplichting van ledverlichting op te nemen in de Erkende Maatregelen Lijst (EML). De reden is dat de EML alleen geldt voor maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar. Hiermee zal het besparingspotentieel, die gelijk staat aan het energieverbruik van 3 miljoen huishoudens, nooit gerealiseerd worden. De branches voorzien dat met de huidige maatregel maar 30% zal overstappen naar ledverlichting.

Met ledverlichting wordt al snel 50 procent bespaard en met sensortechnieken loopt dit op tot 75 procent. Dat werkt ook de keuze voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen in de hand. Voorkomen wordt dat bedrijven dadelijk langdurig met onwenselijke verlichtingsinstallaties opgezadeld zit. Met goede ledverlichting is naast besparing ook veel te winnen op het gebied van milieu en een vitale en veilige werkomgeving. Een snelle implementatie van ledverlichting is belangrijk, maar het moet dus ook beter.

Snelle implementatie van ledverlichting is belangrijk, maar moet beter.
Fedet-NLA pleit ervoor dat de 5 jaar terugverdientijd wordt aangepast naar percentage van energiereductie. Bijvoorbeeld dat er bij nieuwe oplossingen die 50% energiezuiniger zijn dan de bestaande situatie, een verplichting is deze te vervangen of aan te passen. Daarnaast pleit Fedet-NLA ervoor dat het Rijksvastgoedbedrijf een voorbeeld functie inneemt om de verlichting met urgentie te vervangen en dat de Staatssecretaris toezegt hier actie op te ondernemen. Een derde stimulans die Fedet-NLA voorstaat, is het verlagen van het btw-tarief voor energiezuinige en besparende maatregelen, zoals ledverlichting.

Er is één probleem, minister Wiebes heeft onlangs besloten geen wijzigingen te willen doorvoeren tot 2022. Daarmee voorziet Fedet-NLA dat er de komende 3 jaar niet de volumes ledverlichting geïnstalleerd zullen worden. Fedet-NLA zal haar missie dan ook voortzetten de verouderde criteria van 5 jaar te laten verbreden, waarmee bedrijven meer ruimte krijgen voor waardevolle investeringen.

Erkenningsregeling voor binnenverlichtingsinstallateurs brengt klimaatdoelstelling dichterbij
Installateurs van binnenverlichting kunnen hun kennis zichtbaar maken door het behalen van een erkenning. Advisering en ontwerp zijn belangrijke aandachtspunten in de nieuwe erkenningsregeling. Innovaties in binnenverlichting gaan razendsnel; mede dankzij de opkomst van slimme ledverlichting zijn de mogelijkheden enorm toegenomen. Met een advies en ontwerp op maat kunnen bedrijven niet alleen hun energierekening tot wel 70% omlaag brengen, maar ook hun medewerkers een optimale werkomgeving bieden waar zij fitter én productiever zijn.

De nieuwe erkenningsregeling is een initiatief van Techniek Nederland en Fedet-NLA.
Download hier de brochure over de erkenningsregeling voor binnenverlichting.

Algemeen nieuws