Generatoren van schepen die zijn aangemeerd in havens zorgen voor vervuilende uitstoot en overlast door geluid en trilling. Juist omdat havens veelal in stedelijk gebied liggen is de overlast en gezondheidsschade groot. Door schepen via walstroomtechnologie (ook wel Shore-to-Ship Electricity genoemd) te voorzien van elektriciteit kan significante gezondheid- en milieuwinst worden behaald. Fedet pleit dan ook voor grootschalige toepassing.

Doel programmalijn walstroom

Het promoten van de toepassing van walstroomtechnologie in havens zodat generatoren uit kunnen en luchtvervuiling, geluidsoverlast en trilling wordt voorkomen.

Simon Rotsteeg, Voorzitter programmalijn Walstroom

Hoe willen we dit bereiken?
Walstroomtechnologie is opgenomen in de Richtlijn 2014/84/EU betreffende uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Hierin wordt walstroomtechnologie expliciet aangeduid als kansrijke manier om milieueffecten van zee- en binnenschepen te verminderen. Het is vervolgens aan de lidstaten om implementatiebeleid te ontwikkelen.

Spraakmakende voorbeeldprojecten zijn er. Toch blijft vooralsnog grootschalige uitrol van walstroomtechnologie in de maritieme sector uit. De partij die momenteel moet investeren in walstroomaansluitingen, is niet dezelfde partij die het meest profiteert van de reductie in emissie en overlast. Daarom zoekt de Fedet samenwerking met diverse publieke en private partners om walstroomtechnologie te doen slagen.

Spraakmakende voorbeeldprojecten

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet sectie T&D kunt u contact opnemen met het Fedet secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

NIEUWS

T&D event | Clean Energy Package coming your way

19 februari 2020

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) heeft Fedet per direct een aantal maatregelen genomen om gehoor te geven aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alle Fedet …

Fedet bestaat 10 jaar!

22 juni 2018

Fedet bestaat 10 jaar! Tijd voor een feest. Op 27 september vieren we samen met onze leden, ereleden, stakeholders & genodigden ons jubileum. De ‘Fedet Journey’ symboliseert de reis die …

Walstroomtechnologie draagt bij aan gezonde steden

17 februari 2017

Generatoren van schepen die aangemeerd zijn in havens zorgen voor vervuilende uitstoot en overlast door geluid en trilling. Juist omdat havens veelal in stedelijk gebied liggen is de overlast en …

Participerende bedrijven