Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om sitenavigatie te verbeteren, sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen.
terug naar overzicht
Energietransitie
Digitalisering en Data
Circulariteit
Kabel
Lobby
Nieuws
T&D

Update Landelijk Actieprogramma Netcongestie

30/6/2024
Minister publiceert resultaten Landelijk Actieprogramma Netcongestie

In 2023 hebben marktpartijen, waaronder Fedet, samen met het ministerie, medeoverheden en netbeheerders gewerkt aan het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Het LAN is gericht op het aanpakken van de toenemende druk op het elektriciteitsnet en het verminderen van netcongestie in Nederland. In januari 2024 heeft demissionair minister voor Klimaat en Energie dit actieprogramma naar de Tweede Kamer gestuurd. Als Fedet waren wij tevreden met een aantal maatregelen die door de minister zijn overgenomen en waar wij als actiehouder / betrokken organisatie zijn aangemerkt:

• het versnellen van het bemeteren van Midden Spanning /Laag Spanning-stations; en

• het onderzoek naar de bijdrage van het verminderen van faseonbalans op netcongestie laagspanningsnetten.


Eind juni 2024 heeft demissionair minister voor Klimaat en Energie de eerste Voortgangsrapportage van het LAN gepubliceerd. Daarin is door hem aangegeven dat in de aanpak van netcongestie voortgang wordt geboekt, maar de vraag naar energie-transportcapaciteit nog altijd sneller groeit dan er aanbod bij komt. Uit de rapportage van de netbeheerders komt naar voren dat de netbeheerders met hun samenwerkingspartners hard werken aan het vergroten van de capaciteit en flexibiliteit van het netwerk, maar ook dat er nog veel werk aan de winkel is om netcongestie in de komende jaren te verminderen en op de langere termijn het energiesysteem van de toekomst te realiseren voor wat betreft elektriciteitsinfrastructuur.

Een van de drie pijlers van het LAN is 'slimmer inzicht'. Het doel van de actielijn 'slimmer inzicht' is het verbreden en versnellen van mogelijkheden op basis waarvan er meer en slimmer inzicht gecreëerd gaat worden (o.a. slimmer toepassen van slimme meter data). Daarvan is de status met deze Voortgangsrapportage:

• Gerealiseerd: bepalen belasting distributietransformatoren o.b.v. geanonimiseerde verbruiksdata ter verbetering van netberekeningen en voorspellingsmodellen. Dit is technisch gereed. Juridische toetsing inclusief borging privacywetgeving is nog onderhanden.

• Nog niet gerealiseerd: Het ontwikkelen van een voortgangsmonitor voor de uitrol van distributie/stations-automatisering oplossingen (zoals het plaatsen van slimme sensoren in MS-ruimtes) inclusief inzicht in de technische mogelijkheden hiervan (definitiefase gereed: Q3-2024 / realisatiefase gereed: Q4-2024).

In september vindt het volgende stakeholderoverleg LAN plaats met het ministerie en andere (markt-)partijen. Fedet zal zich daar blijven inzetten op de voor ons relevante aandachtspunten en nauw betrokken zijn en blijven bij de actielijnen waar wij voor aangewezen zijn.

Tegelijkertijd zal er in september ook meer duidelijkheid zijn hoe de nieuwe Minister voor Klimaat en Groene Groei invulling gaat geven aan de regierol voor de overheid op het gebied van netcongestie, zoals aangekondigd in het Hoofdlijnenakkoord. Ook dit zal Fedet goed blijven volgen en proactief input voor blijven leveren.

Stand van uitvoering | Aansluiting bron Netbeheer Nederland

meer afbeeldingen

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Word ook lid van

Inmiddels vertegenwoordigt Fedet ruim 160 bedrijven in de elektrotechnische sector.
word lid!
Dankzij de betrokkenheid en inbreng van onze leden kunnen wij de beleidsmakers inzicht bieden in de praktijk, krachtig en eenduidig kennis delen en bruikbare, feitelijke informatie en boodschappen overbrengen aan beleidsmakers, onderwijs en overige stakeholders.

De leden binnen de secties en werkgroepen van Fedet bepalen in hoge mate het beleid van Fedet.
BEKIJK ALLE LEDEN

Nieuwsbrief