Digitalisering, decentrale opwek, flexibilisering en verregaande elektrificatie van het energiesysteem hebben invloed op de inrichting van het energiesysteem, en daarom op de business modellen van de Fedet T&D-leden.In de programmalijn Future Distribution Grids beschrijft Fedet T&D de toekomstige ontwikkelingen van het net.

De energietransitie zorgt voor drie grote trends die veel invloed hebben op de toekomstige inrichting van het net. Dat zijn:

  • Decentralisatie: opwek van elektriciteit verplaatst zich van enkele grote elektriciteitscentrales naar lokale opwek, bijvoorbeeld met zonnepanelen op huizen, kantoren en scholen.
  • Rob de Jongh, Voorzitter programmalijn Future Distribution Grids

    Decarbonisatie: in het klimaatakkoord wordt afgesproken dat de CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie met 20,2 Mton moet worden terugdrongen in 2030. Zon en wind zijn belangrijke toekomstige bronnen van elektriciteit, maar deze bronnen bieden geen stabiel aanbod. De zon schijnt immers niet altijd  en de wind waait niet altijd even hard. Het elektriciteitsnet van de toekomst moet flexibel kunnen omgaan met vraag en aanbod van elektriciteit.

  • Digitalisering: om alle stromen van elektriciteit in deze nieuwe wereld in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat we meer inzicht krijgen in het elektriciteitsnet. In het net van de toekomst meten sensoren de stromen van elektriciteit en wordt met behulp van deze sensordata het net gecontroleerd, gestuurd en onderhouden.

Speerpunten

Fedet T&D zet zich in voor:

  • Een onafhankelijke IQ-test voor het elektriciteitsnetwerk die de slimheid van het net aangeeft.
  • Duidelijke afspraken over het eigendom en gebruik van big data en de rollen van consumenten, net- of databeheerders.
  • Meer regelvrije of regelluwe zones waarin microgrids ontwikkelt, getest en verbeterd kunnen worden.

Download hier het Fedet T&D position paper ‘Future Grids’

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet sectie T&D kunt u contact opnemen met het Fedet secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.