In de programmalijn circular economy is een onderzoek in ontwikkeling naar de circulaire eigenschappen van T&D equipment met een lange levensduur. Hierin wordt onder andere gekeken naar circulaire aanbestedingseisen, het vastleggen en opslaan van materiaalgegevens en een pilot project over circulair aanbesteden. Ook het SF6 dossier valt in deze programmalijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet sectie T&D kunt u contact opnemen met het Fedet secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Jan Declercq, voorzitter programmalijn circulaire economie