Logo T&D_RGBIn de Fedet sectie T&D (Transmissie en Distributie) zijn fabrikanten en leveranciers van apparatuur, systemen en diensten voor toepassingen in midden- en hoogspanning vertegenwoordigd. De belangen van de leden worden in de breedste zin van het woord, zowel op nationaal als Europees niveau, door de sectie behartigd. Er wordt intensief samengewerkt met de Europese koepel van nationale brancheorganisaties voor transmissie en distributie: T&D Europe.

T&D Europe
T&D Europe is de aanjager van geavanceerde oplossingen en technologieën op het gebied van elektrische netwerken en stimuleert het toepassen van milieuvriendelijke, energie- en kosteneffectieve infrastructuur. Meer informatie over T&D Europe kunt u vinden op de website: www.tdeurope.eu.
De flyer van T&D Europe kunt u hier downloaden.

Khalid Ouled-Said, voorzitter T&D

Programmalijnen binnen sectie T&D
Om een concrete invulling te geven aan de doelstelling organiseert T&D zich rondom een aantal belangrijke thema’s:

Heeft u interesse om bij te dragen aan één van onze programmalijnen, of ziet u kans tot oprichting van een nieuwe programmalijn binnen T&D?
Neem dan contact met ons op.

Leden

De Fedet sectie T&D vertegenwoordigt de volgende leden:

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet sectie T&D kunt u contact opnemen met Stefan Olsthoorn. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Statuten & huishoudelijk reglement
In 2016 zijn de statuten van Fedet aangepast, deze kunt u hier vinden.
Daarnaast is voor elke sectie ook het Huishoudelijk Reglement vernieuwd, de meest recente versie voor de Fedet sectie T&D kunt u hier downloaden.

DOCUMENTEN EN DOWNLOADS


Agenda’s, verslagen en documenten

Je moet lid zijn van FEDET en een inlogaccount hebben om de verslagen, agenda’s en documenten te kunnen downloaden. Ben je lid van FEDET maar heb je nog geen inlogaccount neem dan contact op met het secretariaat.