Walstroomtechnologie draagt bij aan gezonde steden

Generatoren van schepen die aangemeerd zijn in havens zorgen voor vervuilende uitstoot en overlast door geluid en trilling. Juist omdat havens veelal in stedelijk gebied liggen is de overlast en gezondheidsschade groot. Door schepen via walstroomtechnologie te voorzien van elektriciteit kan significante gezondheids- en milieuwinst behaald worden en halen havens hun emissiereductiedoelstellingen eerder. Fedet sectie Transmissie en Distributie (T&D) pleit dan ook voor grootschalige toepassing.

Hoe werkt het?
Walstroomtechnologie (of de Engelse term Shore Side Electricity of Shore-to-Ship Electricity), is een mogelijke oplossing voor het reduceren van emissie en overlast van havens. Walstroom zorgt ervoor dat schepen hun motoren terwijl ze zijn aangemeerd uit kunnen zetten. Via een stekkeraansluiting vanaf de wal wordt het schip van elektriciteit voorzien om alle processen op het schip gaande te houden. Hierdoor wordt de uitstoot van onder andere SOx, NOx, CO2 en fijnstof op locatie gereduceerd. Indien de elektriciteit door een hernieuwbare bron wordt opgewekt is het milieuvoordeel zelfs nog groter. In de Nederlandse binnenvaart wordt deze technologie al veelvuldig en succesvol ingezet. In de Europese maritieme sector moet grootschalige toepassing nog van de grond komen.

Wat wordt er nu al gedaan?
De Europese Commissie DG Clima heeft in 2014 onderzoeksbureau Ecofys onderzoek laten uitvoeren naar het potentieel van walstroomtechnologie in Europa. Dit onderzoek laat zien dat walstroomtechnologie in Europe in potentie 800.000 ton CO2-emissies per jaar kan mitigeren. Naar aanleiding van dit rapport en gesprekken tussen de Europe Commissie en T&D Europe, de Europese koepel van producenten en leveranciers van energie infrastructuur, is deze oplossing opgenomen in de Richtlijn 2014/84/EU betreffende uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Hierin wordt walstroomtechnoligie expliciet aangeduid als een kansrijke manier om milieueffecten van zee- en binnenschepen te verminderen. In deze richtlijn is veel ruimte gelaten voor individuele lidstaten om tot eigen implementatiebeleid te komen. Wel dienen de lidstaten met nationale streefcijfers en doelen te komen.

Wat moet er nog gebeuren?
Spraakmakende voorbeelden zijn er. Zo heeft ABB in al 2012 een walstroomproject voor rederij Stena Line opgeleverd in Hoek van Holland en afgelopen januari heeft de Port of Den Helder besloten een walstroomaansluiting aan te leggen. Toch blijft vooralsnog grootschalige uitrol van deze technologie uit. De partij die momenteel moet investeren in walstroomaansluitingen, is niet dezelfde partij die het meest profiteert van de reductie in emissie en overlast. De bal ligt nu in de lidstaten. Om walstroomtechnologie te doen slagen zoekt de FEDET sectie T&D samenwerking met diverse publieke en private partners.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik van Berkel, projectmanager Fedet sectie T&D.
Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Credits:
Foto overzicht van walstroominstallatie, bron ABB, 2011

 

Algemeen nieuws