Verklaring inzet voor essentiële activiteit – Noodkinderopvang

Een aantal branches moet haar werkzaamheden uitvoeren volgens een wettelijk kader door zich te houden aan een vastgestelde planning van onderhoud. Dit komt nu onder druk te staan omdat bijvoorbeeld toegang geweigerd wordt of omdat de personele bezetting dit niet toelaat. De overheid heeft hiervoor een FAQ gepubliceerd.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Voor Fedet is, in overleg met een FME-jurist, een ‘verklaring voor essentiële inzet – Noodkinderopvang‘ opgesteld om lastige situaties bij kinderopvang te voorkomen. Het advies is om de werknemer goed te laten afstemmen met de kinderopvang en indien nodig een verklaring mee te geven.
Voor de volledigheid: Het gaat hier om een aanbeveling, het is geen eis vanuit de overheid.  

Algemeen nieuws