Vastgoed slim, veilig en gezond, dat is de toekomstbestendige ondergrond

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) heeft Fedet per direct een aantal maatregelen genomen om gehoor te geven aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alle Fedet events tot en met 6 april zijn geannuleerd. 


FME, NEVAP en FHI Gebouw Automatisering bundelen hun krachten tijdens dit bijzondere event. We laten cases van innovatieve technologie zien die nu al toepasbaar zijn en benefits leveren voor eigenaar en huurder. We geven zicht op aankomende innovaties, waarvan we binnen afzienbare tijd successen verwachten. Daarom presenteren we gezamenlijk 10 huidige trends die de toekomst zullen vormgeven.

Dit event is een samenwerking tussen FME, FHI Gebouw Automatisering en NEVAP en ook toegankelijk voor leden van Fedet

Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (NEVAP)

Bij De Alliantie zijn wij altijd bezig om de veiligheid, duurzaamheid en gezondheid van onze woningen te verbeteren. Maken wij graag gebruik van nieuwe technieken om inspecties uit te voeren, waarmee wij u als huurders zo weinig mogelijk belasten. Daarom is de Alliantie samen met een aantal andere corporaties en OCTO in de pilot “Woco van de Toekomst” gestapt. Hierin wordt onderzocht hoe er op slimme/moderne manier het vastgoedbezit in kaart gebracht kan worden volgens de NEN2767. Nu start een opzichter/inspecteur het werk met het buiten opnemen van de technische staat, straks raadpleegt deze eerst de computer om te zien waar de noodzaak voor inspectie en onderhoud hoog is. Dirk Huibers, OCTO en Jasper ’t Hart, de Alliantie, zullen 1 april hun opgedaan ervaring delen over de Woco van de Toekomst.

Case 2: Veilige gebouwen geven privacy (FHI Gebouw Automatisering)

Gebouwen raken meer en meer connected, maar daarmee ook meer en meer kwetsbaar. Kwam in het verleden een hacker door de voordeur, tegenwoordig komt hij via allerlei mogelijke manieren binnen. Een veilig gebouw vraagt aandacht, discipline en regie. Cyberveiligheid wordt niet alleen geboden door een enkele “secure” oplossing, maar is complexer. Zie de kansen van een connected omgeving, maar realiseer dat deze omgeving aandacht vraagt vanuit een cyberveiligheid perspectief. Niet alleen technisch, maar ook operationeel. Hoe? We nemen je mee in enkele praktijkvoorbeelden en een gestructureerde aanpak.
Spreker: Mark Peggen Cisco/Connect-D Digital Building Solutions

Case 3: Gebouwen leveren en bufferen energie (FME)

Gebouwen in de nabije toekomst wekken energie op, kunnen deze energie opslaan en werken samen met haar omgeving. Vincent Ruijter (Directeur iWell) laat zien hoe opslagsystemen ervoor zorgen dat optimaal gebruikt wordt gemaakt van energie. Stefan Olsthoorn (Platformmanager Energy Storage NL) neemt ons mee in bredere ontwikkelingen rondom opslagsystemen in gebouwen en het energiesysteem.

Waarom wil je hierbij zijn?

Ga in gesprek en laat je inspireren op belangrijke thema’s als sensoring, cyberveiligheid, privacy en de energietransitie
Kom in aanraking met tal van cases over nieuwe technologische oplossingen voor de bouw en vastgoedmarkt
Beweeg je in een interessant netwerk van onder andere vastgoedpartijen en technologieleveranciers

Programma

13.30 uur – Ontvangst

  • Building the future together
  • Case 1: Slimme gebouwen wil je slim beheren (NEVAP)
  • Case 2: Veilige gebouwen geven privacy (FHI GA)
  • Probleemstelling privacy en veiligheid: Wat speelt er bij jouw organisatie?
  • Case 3: Gezonde gebouwen leveren energie (FME)
  • De Gezonde Kaart van NL

18.00 uur – Netwerkborrel

Dit event is een samenwerking tussen FME, FHI Gebouw Automatisering en NEVAP en ook toegankelijk voor leden van Fedet en Energy Storage NL

 

Algemeen nieuws