TGH | Werkgevers stemmen in met cao-onderhandelingsresultaat

De leden van de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) hebben ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat dat het WTG-bestuur op 5 februari met de vakbonden heeft bereikt.

De vier vakbonden zijn nog bezig met hun ledenstemmingen. De uitslag hiervan wordt begin maart verwacht. Indien de vakbondsleden eveneens instemmen met het onderhandelingsresultaat, is er sprake van een nieuwe cao voor de Technische Groothandel.

Daarna zullen de nieuwe cao-teksten worden geschreven en zo spoedig mogelijk digitaal en als boekje verschijnen.

 

Algemeen nieuws