Vernieuwen en verbinden door uitdagende samenwerking

Rob van Veen, Draka Kabel

Rob van Veen, Draka Kabel

- TESTIMONIAL - Rob van Veen, Draka Kabel

U kent het ongetwijfeld ook wel: het gevoel van verandering. De ervaring dat je in het middelpunt lijkt te staan van een veranderende wereld. Zo laat ook onze wereld zich omschrijven: de wereld van de elektrotechniek. Een wereld waarin verandering de enige constante lijkt te zijn. Een wereld waarin dag in dag uit duizenden mensen hun werk vinden om een nog veel groter aantal mensen van talloze elektrotechnische noodzakelijkheden en gemakken te voorzien. Zo ook dit artikel op deze nieuwe website! Kortom, een prachtige wereld. Een vakgebied om trots op te zijn.

Die trots dragen wij als Fedet graag uit – als vereniging én als individuele lidbedrijven. Leden die dagelijks bezig zijn met thema’s die ook binnen onze vereniging een centrale rol vervullen. Thema’s waar u – als consument, ondernemer of werknemer – net zo goed mee te maken heeft: vernieuwing en verbinding door samenwerking. Samenwerking – binnen én buiten onze vereniging – die bedrijven en werknemers inspireert, innovatie in de bedrijfsvoering stimuleert, bijdraagt aan een positief imago, ruimte biedt om invloed uit te oefenen op onderwerpen die onze branche raken én de instroom van ‘nieuw bloed’ in onze sector zeker stelt. Die vijf i’s – inspiratie, imago, innovatieve bedrijfsvoering, instroom en invloed – zijn een hoofdrol gaan spelen binnen onze vereniging.

Een prachtige wereld. Een vakgebied om trots op te zijn.

Dat levert al heel wat positieve resultaten op. Prachtige voorbeelden daarvan zien we al bij een onderwerp als digitalisering. Een onderwerp waar iedereen dagelijks mee geconfronteerd wordt en dat voor onze branche schitterende uitdagingen biedt. Uitdagingen voor nieuwe of veranderende business maar ook uitdagingen om bestaande zaken beter, slimmer of efficiënter te doen. De Fedet timmert hier onder meer aan de weg binnen het branche-overschrijdende overleg over open systemen voor digitale informatie-uitwisseling. Via het overleg moet een betere afstemming van uiteenlopende databanken worden bereikt. Het doel? Meer efficiency en uniformiteit en lagere faalkosten. Containerbegrippen – ik weet het – maar tegelijkertijd ook begrippen die dankzij dit soort initiatieven tastbaar worden. Voor en door onze leden.

Geïnspireerd? Laat het mij weten. Want alleen met uw stem en reactie zijn vernieuwing en verbinding mogelijk. Ik hoor graag!

Rob van Veen,
Voorzitter Fedet

Testimonials