Technische installaties van levensbelang

We staan vaak niet stil bij nut en noodzaak van technische installaties. Toch spelen zij een essentiële rol binnen de continuïteit van maatschappelijke processen, denk aan het functioneren van beademingsapparatuur, het koelen van verse producten of datacenters. Die laatste draaien op overcapaciteit, omdat de netwerken door het vele thuiswerken veel meer gebruikt worden. Om te zorgen dat deze systemen goed blijven functioneren ten tijde van de coronacrisis, is inzet nodig van de gehele keten van installateur tot leverancier en fabrikant. Branche- en werkgeversorganisaties uit de technologische industrie vragen daarom aandacht aan de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de gehele keten aan te merken als ‘cruciaal’, om zo de kwaliteit van de technische installaties te kunnen blijven waarborgen.

Het in stand houden van de kwaliteit van technische installaties vergt een inzet van de gehele keten. Daarom vragen FME, Fedet (elektrotechniek), NVKL (koeling), VLA (ventilatie), Nederlandse Verwarmingsindustrie, WCM (onderhoud), VLR (liften en roltrappen) en Energy Storage NL en hun achterbannen samen met Techniek Nederland aandacht voor de gehele installatieketen.

Naast het fantastische werk in de gezondheidszorg, logistiek en voedselsector houden technische installaties ons land draaiende. Denk hierbij aan elektrotechnische installaties die zorgen voor de werking van beademingsapparatuur, noodstroomvoorziening en verlichting. Koelinstallaties die zorgdragen voor koeling van de voedselketen, datacenters en supermarkten. Verwarmingssystemen die werken aan de juiste temperatuur van ruimtes, productieprocessen en tapwater in zorginstellingen of woningen en uiteraard luchtbehandelingssystemen die zorgen voor gezonde lucht om de gezondheid en vitaliteit van onze mensen te waarborgen. Naast de processen binnen gebouwen, zijn ook vitale infrastructuren als het energiesysteem, bruggen, sluizen, snelwegen en tunnels afhankelijk van technische installaties.

In een brief aan het kabinet uiten de branche- en werkgeversverenigingen in de technologische industrie gezamenlijk hun zorgen over onderhoud, inspectie en keuring van technische installaties ten tijde van de lockdown.

Lees hier de brief (exclusief voor Fedet-leden)

 

Fedet, FME, Techniek Nederland, NVKL, VLA, Nederlandse Verwarmingsindustrie, WCM, VLR en Energy Storage NL

Algemeen nieuws