Technische Groothandel | Overeenstemming over uitgangspunten nieuwe cao

Maandag 27 januari heeft de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) met de onderhandelaars van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en AVV overeenstemming bereikt over de uitgangspunten van de nieuwe cao. Dat is het resultaat van het informele overleg.

Op woensdag 5 februari komen de partijen bij elkaar voor een formeel overleg om op basis van de uitgangspunten een nieuwe cao af te sluiten.

Deelname FNV
Op 30 januari heeft WTG de FNV een uitnodiging gestuurd voor deelname aan het cao-overleg op 5 februari en gevraagd de lopende acties op te schorten. Nadat de FNV inhoudelijk kennis heeft genomen van de uitgangspunten van de nieuwe cao, heeft zij laten weten deel te zullen nemen aan het overleg op 5 februari en de acties op te zullen schorten.

Algemeen nieuws