Regeling mkb-idee subsidie

Ben je mkb’er en wil je samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van je personeel? Ervaar je hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee. Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

Voorwaarden
Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Heb jij ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden van RVO.

Algemeen nieuws