Onderzoek naar personeelstekort afgerond

Door het toenemende arbeidstekort hebben technische bedrijven steeds meer problemen met het vinden van personeel. Stagiair Heba Abader heeft namens de Fedet werkgroep Instroom als afstudeeropdracht onderzoek gedaan naar de instroom- en doorstroombehoefte bij Fedet-lidbedrijven. Op 11 juni heeft zij haar onderzoeksrapport gepresenteerd aan de werkgroep leden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 75% van de deelnemers verwacht de komende jaren problemen te krijgen met het vervullen van de vacatures. Verder geeft het rapport inzicht in de knelpunten van de instroom met een bijbehorend advies. De werkgroep instroom gaat de komende tijd aan de slag om de adviezen en suggesties in het rapport verder uit te werken. De deelnemers aan het onderzoek ontvangen binnenkort het volledige rapport van Heba.

Het Fedet-team en de werkgroep Instroom bedanken Heba voor haar inzet en wensen haar veel succes met het afronden van haar opleiding HRM aan de Haagse Hogeschool.

Algemeen nieuws