Ondernemingen krijgen meer kansen door betere Europese standaarden

Op 13 juni is het Joint Initiative on Standardisation (JIS) door tientallen Europese bedrijven, vakbonden, kennisinstellingen en consumenten- en milieuorganisaties samen met de Europese Commissie en lidstaten in Amsterdam ondertekend. Namens FME ondertekende de Europese koepelorganisatie Orgalime het document. Tevens tekenden een aantal ander Europese industrie koepelorganisaties . Hiermee zijn afspraken vastgelegd om te komen tot betere gemeenschappelijke Europese standaarden voor producten en diensten. Doel is onder andere om de Europese afzetmarkt voor nieuwe producten en diensten te vergroten en ook MKB’ers en innovatieve ondernemers beter in staat te stellen om in heel Europa te ondernemen. De uitkomst is ook een meer directe overlegstructuur tussen de industrie en de Europese commissie over standaardisatie onderwerpen voorzien waardoor de belangen van onze technologiesector directer kunnen worden besproken.

De ondertekening van het Joint Initiative is één van de resultaten in de EU-conferentie van 13 juni over de interne markt en ter afsluiting van het Nederlandse voorzitterschap. Het belang om te blijven werken aan het verbeteren van de Europese interne markt wordt onderstreept door Europees Commissaris Bieńkowska van Interne Markt, minister-president Rutte en minister Kamp. De partijen die het JIS ondertekenden zetten zich in om voor het einde van 2019 de samenwerking op het gebied van normen te verbeteren middels de uitvoering van een aantal projecten. De ICT-sector en daarmee ook Smart Industrie en de normalisatie van diensten krijgen daarbij een hoge prioriteit.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): “De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan een Europa waar afzetmarkten voor nieuwe producten worden ontsloten, technologie beter met elkaar kan communiceren en innovaties gemakkelijker tot stand komen. Vooral ons MKB, de ICT-sector en innovatieve bedrijven zullen hiervan profiteren.”

Via de Europese koepelorganisatie Orgalime leverde FME de nodige input en commentaar bij de totstandkoming van het document. Bij de verdere uitwerking van de acties zal FME de belangen van de leden actief vertegenwoordigen.

Over concrete onderwerpen zoals smart industrie en ICT kan dan ook voor onze FME leden beter worden aangehaakt in Brussel en tevens de link gelegd worden tussen de binnenkort uit te brengen Smart Industrie normalisatie agenda die in bijzonder voor de Nederlandse industrie belangrijke onderwerpen adresseert zoals innovatieve productietechnologie, het slim verzamelen en gebruiken van data en robotisering.
Met vriendelijke groet,
namens Fedet sectie RNC

Bert Nagtegaal
FME Beleidsadviseur Regelgeving, Normalisatie en Certificatie

Meer informatie
Heeft u vragen over de invoering van deze nieuwe richtlijnen? Of wilt u meer informatie over de Fedet sectie RNC kunt u contact opnemen met Bert Nagtegaal. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws