NOW-regeling 2.0 gepubliceerd

Maandagavond 22 juni heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de verlenging van tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0).

De NOW-regeling 2.0 wijkt op een aantal punten af van de NOW-regeling 1.0:

  • Het subsidietijdvak wordt verlengd van drie naar vier maanden
  • De loonsom tijdens het tweede subsidietijdvak wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom in de maand maart
  • De forfaitaire opslag bovenop de loonsom wordt verhoogd van 30 naar 40%

Anders dan in de brief van 20 mei gemeld, hoeft een werkgever die zowel de eerste als de tweede tranche NOW heeft aangevraagd, de vaststelling voor beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen. De brief staat geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 juni 2020.

Download hier de brief aan de Tweede Kamer

Algemeen nieuws