Kwaliteitslabel Paneelbouw

Werkgroep heeft hard gewerkt aan het document “Erkenning kwaliteitslabel paneelbouw”

Het waarborgen van de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen, ter stimulatie en het behoud van de Paneelbouw- én de maakindustrie in Nederland, is het motto van de Fedet sectie Paneelbouw.

Martkontwikkelingen
Bedrijven in de paneelbouw hebben, te maken met uitstroom van kennis, parallelimport en concurrentie uit lagelonenlanden. Daarnaast zijn er in Duitsland grote fabrikanten van besturingspanelen die, door een hoge graad van automatisering en een groot volume, in de nabije toekomst een bedreiging kunnen worden voor de Nederlandse markt. De Nederlandse markt is in principe kleinschaliger en gespecialiseerder. Hierdoor zou de onafhankelijke koers van de Nederlandse maakindustrie kunnen worden aangetast

Oplossingen
De paneelbouwbranche is zich bewust van deze bedreigingen maar zeker niet minder bewust van de mogelijkheden die er zijn om internationaal concurrerend te blijven. Binnen de paneelbouwbranche zijn verschillende teams ingericht om innovatie, instroom en opleiding te onderzoeken en te stimuleren ter bevordering van de Nederlandse positie. Deze ontwikkelingen versterken de professionele Nederlandse paneelbouwer in toegevoegde waarde op het gebied van normeringen en het bouwen van veilige installaties en een hoge mate van flexibiliteit en kwaliteit.

Kwaliteit
De gevestigde paneelbouwers in Nederland leveren reeds een uitstekende kwaliteit maar ervaren dat zogenoemde “garage- en importprojecten” niet zelden wat nonchalanter zijn samengesteld met betrekking tot materiaalkeuze, normen en wet- en regelgeving, en hierdoor afbreuk doen aan de Nederlandse kwaliteit. Dit schept een verkeerd beeld naar de opdrachtgevers.

Erkenning kwaliteitslabel paneelbouw
Om de kwaliteit van schakel- en besturingspanelen te waarborgen is er in een werkgroep hard gewerkt om tot het bepalende document “Erkenning kwaliteitslabel paneelbouw” te komen, in dit document zijn 5 processen omschreven. 1e Aantoonbaar werken volgens de laatste richtlijnen, normen, kwaliteit en procesborging, een werkwijze die het juiste niveau aangeeft en resulteert in een optimale gewaarborgde kwaliteit. 2e Bij het samenstellen en testen van panelen gebruik maken van gekalibreerde gereedschappen, test- en meetapparatuur. 3e Gestandaardiseerde testprocedures gebruiken die van toepassing zijn op de panelen conform de geldende richtlijnen en normen. 4e Engineering en schema-ontwerp voorzien van testen, berekeningen betreffende kortsluit- en verliesvermogen, opwarming van het paneel en selectiviteit berekeningen. 5e Het paneel indien van toepassing voorzien van een CE markering. Al deze processen zijn gebaseerd op de normen EN60204 en EN61439.

Audits kwaliteitslabel paneelbouw
Inmiddels zijn de eerste audits bij paneelbouwers die aangesloten zijn bij de Federatie Paneelbouwers opgestart, deze audits worden uitgevoerd door onafhankelijke auditeurs. Met deze gegarandeerde kwaliteit is een belangrijke stap genomen voor nationale en internationale paneelbouw toepassingen en met duidelijkheid naar klanten en eindgebruikers, omdat de gecertificeerde paneelbouwer aantoonbaar de kwaliteit van zijn product waarborgt.

Wil je hier meer over weten neem contact op met Jan Hartman via info@fedet.nl.

Algemeen nieuws