Kabelfabrikanten starten met eerste leveringen CPR-gecertificeerde kabels

Na een overgangsperiode van een jaar, verplicht de CPR norm EN50575 per 1 juli 2017 het gebruik van CPR-gecertificeerde kabels. Fabrikanten van kabels  hebben de afgelopen jaren met man en macht gewerkt aan het voldoen aan de nieuwe norm en dus aan de kwaliteit en veiligheid. De eerste kabelfabrikanten gaan starten met het leveren van CPR-gecertificeerde kabels.

ZOETERMEER 15 februari 2017 – Vanaf 1 maart a.s. starten de eerste fabrikanten met het leveren van CPR-gecertificeerde kabelproducten. Deze voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor het brandgedrag van kabels. Na een overgangsperiode van een jaar verplicht de CPR norm EN 50575 per 1 juli 2017 het gebruik van CPR-gecertificeerde kabels voor permanente installaties in bouwwerken. De introductie en levering vinden geleidelijk plaats om per 1 juli 2017 volledig te voldoen aan de nieuwe regelgeving. Kabelfabrikanten starten in maart met de levering van bepaalde producten met brandklasse Eca voor bouwwerken met een laag brandrisico.

Maar liefst 90% van de slachtoffers van brand bevinden zich in gebouwen. De EU-lidstaten hebben daarom veiligheidseisen geformuleerd waaraan een bouwwerk moet voldoen. CPR zorgt voor toegevoegde waarde en transparantie in de markt en verhoogt de veiligheid. De nieuwe regelgeving omvat: A. Een geharmoniseerde beoordeling en classificatie van de prestaties van kabelproducten voor wat betreft het brandgedrag. B. Nieuwe, zwaardere en uitgebreidere testmethoden en certificering door erkende instanties (Notified Bodies) met betrekking tot de classificatie van het brandgedrag van kabels. C. De invoering van CPR Euroclasses in de nationale regelgeving (in Nederland via NEN 8012). D. Nieuwe verplichtingen voor distributeurs en importeurs. E. Markttoezicht georganiseerd door nationale autoriteiten om de verkoop en installatie van niet-conforme producten te voorkomen en verkeerd gebruik van kabels in verschillende toepassingen te vermijden F. Een juridisch middel om oneerlijk gedrag te vervolgen en niet-conforme producten te weren, met behulp van de EC-blacklist.

Om de prestatie van producten zeker te stellen -en dus bij te dragen aan een veiliger woon- en werkomgeving- moet een kabel worden getest volgens de betreffende Europese veiligheidsnorm. Na succesvolle afronding van de test en validering door de certificerende instantie (Notified Body) wordt een Prestatieverklaring (DoP) opgesteld en kan het product CE-gemarkeerd worden. De CE-markering in combinatie met de Europese veiligheidsnorm zegt dus iets over de kwaliteit en veiligheid tijdens brand. Fabrikanten van kabels  hebben de afgelopen jaren met man en macht gewerkt aan het voldoen aan de nieuwe norm en dus aan de kwaliteit en veiligheid. Een inspanning die ertoe geleid heeft dat producten op het gewenste prestatieniveau zijn gebracht.

Voor Nederland zijn de Europese CPR-eisen vertaald in de nieuwe NEN 8012 die de NTA 8012 richtlijn vervangt. CPR maakt voor kabels onderscheid in zeven Euroklassen (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca) en drie aanvullende klassen voor respectievelijk rook (s), brandende vallende deeltjes (d) en zuurgraad (a). In NEN 8012 is het aantal brandclassificaties beperkt tot  vier: laag (Eca), middelgroot (Dca- s3, d2, a3), groot (Cca- s1, d1, a1) en zeer groot brandrisico (B2ca- s1, d1, a1).

Voor meer informatie lees ook het artikel ”Fedet sectie Kabel roept op tot actie“https://www.fedet.nl/fedet-sectie-kabel-roept-op-tot-actie/1723

Meer informatie
Voor meer informatie over Fedet kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

 

Algemeen nieuws