Inzameling en recycling van e-waste

Wist je dat producenten en importeurs van elektrische apparaten, lampen en armaturen een wettelijke verantwoordelijkheid hebben voor de inname en recycling van de producten aan het einde van de levensduur? Dit betekent onder andere dat ieder elektrisch apparaat dat wordt verkocht op de Nederlandse markt, gerapporteerd dient te worden.

In de beginjaren rustte deze verantwoordelijkheid voornamelijk op huishoudelijke apparatuur, maar inmiddels rust deze op alle apparatuur die afhankelijk is van elektriciteit. De betreffende wettelijke regeling, de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur hanteert een open scope benadering en beperkt zicht niet tot enkel de huishoudelijke, waardoor ook professionele apparatuur binnen de regeling valt.

Aangezien de scope van de regeling uitgebreid is, komt het nog met enige regelmaat voor dat een producent of importeur door de inspectie geattendeerd wordt op deze regeling en geacht wordt om invulling te geven aan deze uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Voor producten vallend binnen de regeling kun je bij meerdere productstichtingen terecht en voor professionele apparatuur is dat veelal Stichting Metalektro Recycling, kortweg SMR.

SMR is een initiatief van FME en opgericht door producenten van verschillende brancheorganisaties in Nederland. In het bestuur van SMR zitten dan ook vertegenwoordigers van deze producenten die ervoor zorgen dat de belangen worden gewaarborgd. SMR is één van de opdrachtgevers van het collectieve systeem Wecycle. Samen zorgen deze organisaties ervoor dat afgedankte apparaten worden ingezameld en milieuverantwoord worden gerecycled. Als non-profit collectief inzamelsysteem dragen zij bij aan het invullen van deze producentenverantwoordelijkheid.

Voor meer informatie kun je terecht bij Wecycle of neem contact op met Vera Ortmanns van SMR.

Algemeen nieuws