Geen akkoord bereikt over nieuwe cao Technische Groothandel

De werkgeversorganisatie WTG heeft in het overleg van 28 mei 2019 diverse voorstellen met loonstijgingen en toenaderingspogingen gedaan richting de vakbonden om tot een akkoord te komen. Helaas zijn de vakbonden onvoldoende bereid om mee te gaan in de wensen tot modernisering van de cao, die tegemoet komt aan de toenemende concurrentie en de gewijzigde omstandigheden op de arbeidsmarkt.

De volgende voorstellen zijn door WTG gedaan:

  • Een loonbod van in totaal 7,5% voor de komende 2,5 jaar, dat is 3% op jaarbasis. De bonden eisen 4 % in 2019 en 4% in 2020, terwijl het landelijk gemiddelde momenteel 2,2% is.
  • Een jaarlijkse werkgeversbijdrage voor álle medewerkers van 1% van het loon (met een minimum van € 350 en een maximum van € 700) in het kader van de eigen duurzame inzetbaarheid. Een eigen budget voor elke medewerker, volledig betaald door de werkgever. Deze bijdrage vervangt de extra vrije dagen voor groepen V en VI en de seniorendagen, die juridisch discriminerend zijn en dus uit de CAO moeten. De bonden wijzen ons voorstel integraal af en blijven vasthouden aan regelingen die bepaalde groepen bevoordelen ten opzichte van andere.
  • Een verruiming van de reguliere werktijden waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wensen van werkgevers en werknemers om op vrijere basis werkzaam te zijn, dit blijkt ook uit het Strategisch Onderzoek. WTG heeft hiervoor tevens een overgangsregeling voorgesteld van 3 jaar. De bonden willen momenteel alleen verder met de regeling in de huidige CAO die sterk verouderd is.
  • Het moderniseren van de functiegroepen en de salarisschalen van de cao gedurende de looptijd van de nieuwe cao. Hier is al redelijke consensus over.
  • Het opzetten van een collectieve pensioenregeling voor álle medewerkers in de Technische Groothandel. Ook hiermee zijn de bonden het eens.

Aangezien de standpunten te ver uit elkaar lagen was het sluiten van een nieuwe cao op 28 mei onmogelijk. WTG zal nu eerst met de eigen leden verder praten over het bovenstaande en kijken of er toch voldoende perspectief is voor WTG om verder te praten met de vakbonden over een nieuwe cao. Cao-partijen hebben maandag 1 juli 2019 ​in ieder geval vastgesteld als nieuwe overlegdatum maar dit gaat wat WTG betreft alleen door als er voldoende zicht is om te komen tot een moderne en betaalbare cao.

Cao Technische Groothandel
De Technische Groothandel omvat activiteiten op het gebied van de groothandel in staal, (non-ferro) metalen, metaalwaren en sanitaire, elektrotechnische, elektrische en huishoudelijke artikelen. De Technische Groothandel kent een aantal collectieve bedrijfstakregelingen zoals de arbeidsvoorwaarden cao Technische Groothandel, FKB-cao (Sociaal Fonds) en een beperkte VUT/vroegpensioenregeling (Vutech).

Algemeen nieuws