FME overhandigd Actieagenda aan minister Knops

Actieagenda Gebouwde Omgeving overhandigd aan minister Knops

Woensdag 29 januari overhandigde FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de nieuwe actieagenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving‘ aan minister Knops (Binnenlandse Zaken).

Hierin zetten ze uiteen hoe technologie een optimale bijdrage kan leveren aan betaalbare verduurzaming, een productievere bouwsector en leefbare steden. In deze agenda staat wat FME, samen met lidbedrijven die technologie ontwikkelen en leveren aan de gebouwde omgeving en haar partnerbrancheverenigingen, de komende tijd willen bereiken.

De actie-agenda ‘Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving‘ gaat dieper in op drie grote trends in de gebouwde omgeving:

 • Verduurzaming van de gebouwde omgeving (energietransitie en circulair bouwen en installeren)
 • Industrialisering en digitalisering van het bouwproces
 • Smart city: digitalisering van de stad

v.l.n.r. Jeroen Neefs, Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, minister Knops en Rik van Berkel

Een aantal voorbeelden uit de actieagenda:

 • Energiebesparing
  Meer aandacht genereren voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan het gebruik van ledverlichting, sensoren en energiebeheersystemen in grotere gebouwen. Ook is het belangrijk om de vervangingsmarkt van cv-ketels versneld te verduurzamen door minimaal over te stappen op de hybride variant.
 • Gezond Binnenklimaat
  Hogere kwaliteit van het binnenmilieu, door meer maatschappelijke aandacht voor het thema, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden vanuit de sector en scherpere regelgeving (inclusief betere handhaving).
 • Innovatief aanbesteden
  Aanbestedingsbeleid dat gericht is op langdurige partnerships, ruimte biedt voor innovatie en integrale afweging van kwaliteit en duurzaamheid bevordert. Dus gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) in plaats van initiële kostprijs.
 • Digitaal en industrieel bouwen
  Versnelde digitalisering en industrialisering door samenwerking tussen technologische industrie en partners in de bouwsector, via innovatieprogramma’s als Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) en de Digitaliseringsdeal Gebouwde Omgeving (DigiDealGO).
 • Aandacht voor Smart cities
  Smart city-ontwikkelingen gaan razend snel terwijl het thema nog niet hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Zowel bij gemeentes als nationaal. Hier moet meer aandacht voor komen. Zo zou er minimaal jaarlijks een debat over Smart city moeten worden ingepland bij de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

 

Meer informatie? 

Wil je meer informatie over de actieagenda of met ons en het FME cluster Gebouwde Omgeving aan de slag? Stuur dan een e-mail naar gebouwdeomgeving@fme.nl

Lees hier het FME-persbericht.

Algemeen nieuws