FME Ondernemersonderzoek i.s.m. Fedet

FME heeft ook in 2018 weer het FME Ondernemersonderzoek uitgevoerd onder haar leden. Via dit onderzoek krijgen we een goed beeld van wat er speelt op een groot aantal gebieden bij bedrijven in de technologische industrie.  Denk aan onderwerpen als HRM, duurzaamheid en innovatie. Met de uitkomsten hiervan kunnen we onze dienstverlening verbeteren en kunnen we de belangen van de lidbedrijven nog beter behartigen in Den Haag en in Europa. Voor de Fedet leden is in een apart document de resultaten van Fedet-leden naast het totaal gezet waar mogelijk.

Ook benieuwd naar de uitkomsten? Download hier het FME Ondernemersonderzoek i.s.m. Fedet.
Dit document is alleen beschikbaar voor Fedet leden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet kunt u contact opnemen met het Fedet-secretariaat.
Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws