FME analyse en reacties op Prinsjesdag 2019

De Nederlandse economie staat op een digitaal kruispunt, de geopolitieke spanningen nemen toe en voor de technologische antwoorden op maatschappelijke uitdagingen wordt gekeken naar de industrie. Er is een grote urgentie, maar het kabinet blijft treuzelen met een broodnodig investeringsoffensief waarmee Nederland voorop kan lopen in de Vierde Industriële Revolutie.

Zowel de staatssecretaris áls de minister moeten van innovatiebeleid absolute topprioriteit maken de rest van deze kabinetsperiode. Dat houdt meer in dan praten over de inrichting van een toekomstfonds waarvan de uitvoering, zoals het er nu naar uitziet, aan het volgende kabinet wordt overgelaten. Door dit gebrek aan urgentie pokert de regering met ons verdienvermogen. Nederland heeft een goede hand, maar de grote spelers aan tafel verhogen hun inzet en wie niet meespeelt verdwijnt op termijn van tafel!

Bekijk hier de FME analyse en reacties op Prinsjesdag 2019

Algemeen nieuws