Fedet trendsettend als het om instroom gaat

Wie elektrotechniek zegt, heeft het traditioneel over grootheden als stroom en spanning. Die begrippen hebben de laatste jaren echter een totaal andere betekenis gekregen. Tegenwoordig gaat het over de stroom nieuwe mensen die nodig is voor een gezonde sector en de spanning die dat op het onderwijs en de arbeidsmarkt brengt. Fedet is daarbij niet trendvolgend maar trendsettend en vervult de rol van inspirator, verbinder en aanjager. Dat werd nog eens bevestigd na afloop van de ALV van de vereniging.

120.000 mensen nodig
De algemene ledenvergadering werd afgesloten met een discussie over instroom. Een discussie waarin antwoord werd gegeven op vragen die bepalend zijn voor de toekomst van de elektrotechniek. Welke vragen zijn er in de markt én vanuit het onderwijs? Wat zijn de behoeftes van de verschillende marktpartijen? En welke initiatieven ontplooien de Fedet-leden daarbij? Een prachtige discussie die eigenlijk geen betere setting kon hebben: de Hogeschool Utrecht. Hans Oerlemans, opleidingsmanager Electrical Engineering trad op als gastheer en gaf een kijkje in de keuken van het elektrotechnisch onderwijs aan de hogeschool. Onderwijs is van onschatbare waarde – zo blijkt onder meer uit een recente rapportage van het economisch bureau van ING. De bank rekende voor dat er in de technologische sector tot 2030 zo’n 70.000 medewerkers met pensioen gaan. Naast het vervangen van die ‘uitstromers’ zijn er tot 2030 naar verwachting nog eens 50.000 nieuwe mensen nodig. Dat betekent dat in totaal 120.000 middel- en hoogopgeleide nieuwe medewerkers moeten instromen. Actueler had het thema van de Fedet-discussie dus eigenlijk niet kunnen zijn.

Kennisuitwisseling
Tegelijkertijd onderstreept het nog eens dat je als branche er alles aan moet doen om aantrekkelijk te blijven. Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is daarbij een eerste stap. Ook wat dat betreft bleek de keuze van de locatie een voltreffer. Gastheer Hans Oerlemans nam de aanwezigen mee langs het onderwijsveld en stond stil bij de manier waarop onderling wordt samengewerkt, het onderwijs wordt ingevuld en aansluiting wordt gezocht op het beroepenveld. En dat laatste valt lang niet altijd mee – leerlingen worden immers ook opgeleid voor banen die nu nog niet eens bestaan.

Daar lag ook een duidelijke oproep naar de branche om samen aan de invulling en onderlinge afstemming van het beroepenveld te werken. Die oproep aan het bedrijfsleven werd direct beantwoord met een uitnodiging van de Fedet aan het onderwijs. De uitnodiging is het logisch vervolg op de grote bereidheid om samen te werken met onderwijsinstellingen. Tal van bedrijven staan te popelen om hun kennis en ervaring over te dragen om op die manier de link naar de toekomst te garanderen.

Instroom verbeteren door samenwerking
Die link naar de toekomst is feitelijk het thema van de discussiebijeenkomst: instroom. De instroom in de technische sector is té gering. Dat merkt niet alleen het bedrijfsleven maar ook het onderwijs. Jaarlijks stromen in Utrecht zo’n 1000 potentiële technici in. Dat moeten er meer worden en ook daar kunnen de Fedet-bedrijven en de sector bij helpen. Bijvoorbeeld door gastcolleges, maar beter nog: door concrete projecten die bedrijfsleven en onderwijs samen oppakken. Daarbij kan worden gedacht aan opdrachten: voor leerlingen een enorme verrijking, voor bedrijven een verademing; de frisse, onbevangen kijk van studenten is op zich al een bijzondere ervaring.

Lijnen naar de toekomst
Fedet wil dan ook samen met het onderwijs de handen ineen slaan. Om te beginnen met het ontwikkelen van een communicatie-infrastructuur tussen onderwijs en bedrijfsleven. Figuurlijke lijntjes naar de toekomst die jaarlijks worden verstevigd en uitgebreid naar een onderwijs- en kennisnetwerk dat aansluit op het vakgebied. De individuele Fedet bedrijven zijn hier al druk mee bezig door regionale initiatieven en samenwerking met scholen. Maar die samenwerking mag worden verdiept en verbreed. En de bekendheid moet worden vergroot om nog meer mensen te inspireren en te betrekken bij de kennisuitwisseling. Dat maakt de Fedet Instroom Award tot zo’n mooi initiatief.

Fedet Instroom Award
Dit jaar werd deze Award voor het eerst toegekend. Negen bedrijven hadden hun instroominitiatieven aangemeld. Stuk voor stuk pareltjes  die bijdragen aan ‘het maken van een keuze’ (basisscholen), ‘het leren in’ (middelbaar onderwijs) of ‘het werken in’ (bijscholing/zij-instroom) de elektrotechniek.

De eerste Fedet Instroom Award werd toegekend aan Legrand Nederland voor de bliksemstage die het bedrijf voor groep 7 van de basisschool organiseerde. De jury toonde veel waardering voor het initiatief dat “instroom in de elektrotechnische branche al bij de basis bevordert. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met interesse te zaaien.”  Met de bliksemstage van een dag wil Legrand Nederland technische affiniteit kweken bij leerlingen van basisscholen.

Naast Legrand waren ook Koning & Hartman (Young Professional Program) en Draka Kabel (Kennis en ervaring delen met studenten) door de jury genomineerd voor de Fedet Instroom Award. Komende jaren krijgt de Fedet Instroom Award een vervolg: een gouden lijntje naar de toekomst.

Als onderstaande YouTube video niet zichtbaar is, bekijk de video dan via de volgende link: https://youtu.be/DZpHQlcSYOg

Algemeen nieuws