Fedet sectie T&D start programmalijn Future Distribution Grids

Afgelopen kwartaalmeeting heeft de Fedet sectie T&D besloten een nieuwe programmalijn te starten: Future Distribution Grids. De leden van de sectie T&D zijn er van overtuigd dat de energietransitie alleen kan slagen als we het energienet radicaal vernieuwen, en met name fabrikanten en leveranciers hebben hiervoor de kennis en innovatieve oplossingen in huis.

Binnen programmalijn Future Distribution Grids, geïnitieerd door T&D-lid Jeroen Gerrissen, gaan ze ontwikkelingen volgen op het gebied van vergroenen, intelligenter maken en het vergroten van decentrale opslagcapaciteit van onze energie-infrastructuur. Daarnaast zullen ze als fabrikanten en leveranciers samen met relevante actoren meepraten over de toekomst van energie-infrastructuur en waar nodig positie innemen.

In de Fedet sectie T&D (Transmissie & Distributie) zijn fabrikanten en leveranciers van apparatuur, systemen en diensten voor toepassing in midden- en hoogspanning vertegenwoordigd. Op dit moment zijn er vier andere programmalijnen binnen T&D: Shore Side Electricity (SSE), Circular Economy, Digitalization en Connection DutchPower. Daarnaast werkt de sectie nauw samen met de Europese koepel T&D Europe. Via dit verband laten ze op Europees niveau het geluid van de fabrikanten en leveranciers horen.

Logo T&D_RGBMeer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rik van Berkel. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws