Fedet mede eigenaar van 2BA

Schakel naar de toekomst en synchronisatie van agenda’s

Fedet is mede eigenaar en bestuurder geworden van 2BA, de neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche. Tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging ondertekenden Rob van Veen en Theo Harzing, voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van Fedet de overeenkomst met Martin Kreijenbroek en Jan Al, directeur respectievelijk voorzitter RvC van 2BA. Namens de Fedet zal Rob van Veen plaatsnemen in de RvC van 2BA.

V.l.n.r. Rob van Veen en Theo Harzing van Fedet bekrachtigen de samenwerking met 2BA vertegenwoordigd door Martin Kreijenbroek en Jan Al van 2BA. (foto JADI fotografie)

Voor een goed beheer en efficiënte exploitatie van het artikelbestand kent 2BA een branchebrede eigendomsstructuur waarin installateurs en de groothandel zijn vertegenwoordigd. Met de toetreding van Fedet zijn hier nu ook fabrikanten aan toegevoegd. Daarmee komt een nog betere aansluiting naar de markt binnen handbereik. Zitting in de RvC draagt verder bij aan synchronisatie van de digitaliseringsagenda’s (ontwerp- en beheer- en onderhoudsfase).

De toetreding tot de RvC ziet Fedet als vitale schakel naar een toekomst waarin data bepalend zijn voor de overlevingskansen van bedrijven. Eerder dit jaar stemde de algemene ledenvergadering van de Fedet al in met de toetreding. De ondertekening van de overeenkomst vormde hiervoor de formele bekrachtiging.

2BA is een neutrale datapool van handels- en productgegevens in de installatiebranche. Producenten, importeurs, groothandels maar ook installateurs kunnen terecht bij 2BA om informatie met de centrale database uit te wisselen. Deze uitwisseling gebeurt via uniforme bestanden die in de branche zijn bepaald volgens de standaarden van Ketenstandaard Bouw en Installatie. De database is ingericht volgens het ETIM-classificatiemodel, de standaard in artikelclassificatie binnen de bouw- en installatiesector.

2BA richt zich de komende periode op verdere verbetering van de datakwaliteit, verbreding en verdieping van de data en internationalisering.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Fedet kunt u contact opnemen met het Fedet secretariaat. Dit kan telefonisch op 088 400 84 16 of door een mail te sturen naar info@fedet.nl.

Algemeen nieuws