Elektrotechniek en politiek – een bruisende combinatie

Terugblik: Fedet meets politiek Den Haag

Den Haag bruist, borrelt en beslist. En waar besluiten worden genomen, wil Fedet vooraan staan en waar mogelijk meebeslissen. Niet voor niets timmert de Werkgoep Invloed stevig aan de weg. Dat bleek ook op 28 maart j.l. tijdens de meeting ‘Fedet meets Politiek Den Haag’. Een dag waarop de Fedet-zichtbaarheid aan het Binnenhof op een hoger plan werd gebracht via contacten met parlementaire woordvoerders  en aandacht voor specifieke Fedet-dossiers.

“Laat je horen”
De aftrap voor de dag werd in perscentrum Nieuwspoort gedaan door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van FME. Met een fraaie politieke staat van dienst en een passie en drive om de Nederlandse industrie op de kaart zetten, wist ze dag uitstekend te karakteriseren: “Zorg dat je er bij bent en aan tafel zit. Laat je stem horen want als je niet gehoord wordt, nemen anderen het woord over.” De FME geeft daar zelf het beste voorbeeld van. “Industriebeleid, innovatie, smart industry – het zijn allemaal thema’s waar de FME trendsettend wil zijn”, aldus Dezentjé. “Samen staan we sterk en kunnen we de toekomst organiseren”.

Geen vanzelfsprekendheid
Dat die invloed in Den Haag en de belangenbehartiging voor bedrijven niet vanzelfsprekend zijn, werd duidelijk tijdens de workshop Public Affairs en de Tweede Kamer. Aan de hand van een aantal cases toonde Public Affairs adviseur Lianne Raap (FME) hoe het proces van politieke besluitvorming en belangenbehartiging loopt en waar en wanneer invloed kan worden uitgeoefend. Ze illustreerde dat aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. De middelen die daarbij onder meer worden ingezet zijn media, werkbezoeken, petities, brieven, moties, onderzoeken, position papers, gesprekken met volksvertegenwoordigers en industrietops. Kortom, een breed scala aan mogelijkheden.

Na een rondleiding door het Tweede Kamergebouw keerden de deelnemers terug naar het perscentrum Nieuwspoort waar verschillende tafels waren ingeruimd om specifieke themadossiers met parlementaire vertegenwoordigers te bespreken. Thema’s die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: Duurzaamheid & Circulariteit,  Human Capital, Digitalisering, Bouwagenda en CPR-kabels, Toezicht & Handhaving. De tafels werden bezet door Eppo Bruins (Christen Unie), William Moorlag (PvdA), Wybren van Haga (VVD), Yorian Bordes (Groen Links), Julie Fraiture (Groen Links), Wouter Langendoen (Christen Unie), Jan Paternotte (D66) en Arjan de Kok (CDA). Een rondje langs de thema’s.

Duurzaamheid & Circulariteit
Bij het dossier Duurzaamheid & Circulariteit neemt de energietransitie een prominente positie in. Fedet is ervan overtuigd dat door aanpassing, verjonging en gedeeltelijke modernisering van de huidige infrastructuur, al grote winst te behalen valt. Ook duurzame verlichting kan hierin een rol spelen. Fedet-leden dragen met hun ideeën bij aan de ambitieuze doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en ons eigen Energieakkoord. Fedet ziet de Aanbestedingswet daarnaast als een goed instrument om Klimaat- en energiedoelen te bereiken. Ook de overheid valt immers onder de wettelijke verplichting om gebouwen te verduurzamen en kan dat onder meer doen door energiebesparende maatregelen te treffen. De Aanbestedingswet bevat daarvoor alle ingrediënten.

Human Capital
De aansluiting van het onderwijs op de huidige arbeidsmarkt is een punt van zorg bij de leden van Fedet, evenals de krapte aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Die zorgen werden met meerdere politieke vertegenwoordigers gedeeld. Individuele leden van Fedet nemen al tal van initiatieven om scholen aan bedrijven te koppelen maar de leden kunnen het niet alleen. Ook het Rijk moet betrokken zijn en blijven waar mogelijk in samenhang met het Techniekpact. Werving voor technisch onderwijs, goede bijscholingsregelingen, maar ook toezicht op verdringing op de arbeidsmarkt door schijnconstructies vragen daarbij om aandacht.

Digitalisering
De digitaliserende samenleving is alom – de consument en industrie hebben een steeds grotere behoefte aan data en daarmee aan capaciteit. De komst van het 5G-netwerk en de snelle verspreiding van het ‘Internet of Things’ (IoT) zullen die ontwikkeling alleen nog maar versterken. Fedet ontwikkelt nieuwe devices en technieken die op deze toekomst aansluiten. Om die goed te kunnen gebruiken, zijn toegang tot en verspreiding en capaciteit van telecominfrastructuren een eerste vereiste. Fedet-leden benadrukten tijdens de ronde tafel sessies dat de overheid hierbij onmisbaar is – niet alleen als regelgever maar ook als partner voor innovaties.

Bouwagenda en CPR-kabels
De Bouwagenda in het Regeerakkoord wordt van harte ondersteund door Fedet. Tijdens de tafelgesprekken in Nieuwspoort lieten Fedet-leden zich niet onbetuigd bij het delen de ambitie om Nederland koploper te maken als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Daarbij wordt ook gehoopt op de Rijksoverheid en de Rijksgebouwendienst als ‘launching customer’. Dat geldt ook voor het gebruik van elektrotechnische materialen en voor de naleving en handhaving van regels die hiervoor gelden, zoals de Europese CPR Norm EN 50575 voor bijvoorbeeld kabels.

Toezicht en Handhaving
Met de implementatie van Europese richtlijnen en de omzetting in nationale wetgeving wordt bijgedragen aan harmonisatie van kwaliteits- en veiligheidseisen en certificeringen. Die stap vereist echter ook dat er toezicht wordt gehouden op de naleving ervan. Onder meer door capaciteitstekorten schort het daar nog wel eens aan. Dat raakt de maatschappij; illegale producten uit China die niet conform de eisen zijn zorgen voor serieuze (veiligheids-)risico’s. Daarbij kan worden gedacht aan kortsluiting, rookvergiftiging door verbranding van kabels, snelle brandvoortplanting, de ontwikkeling van toxische gassen (chloorgassen) en rookontwikkeling optreedt.

Naast toegepaste materialen vraagt Fedet ook aandacht voor toenemende schade en brand door kortsluiting vanwege ondeugdelijke aangelegde installaties.

Het belang van kwantitatief en kwalitatief voldoende toezicht loopt als rode draad door elk van de hierboven genoemde aandachtsgebieden.

 

Download hier de Fedet Position Papers zoals ze deze middag zijn aangeboden in Den Haag.

 

Algemeen nieuws