Digitalisering in de bouw

Op de door Fedet en FME organiseerde bijeenkomst ‘Digitalisering in de Bouw’ waren ruim 100 fabrikanten en toeleveranciers aanwezig. Zij werden geïnformeerd over de kansen die de te bouwen Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) hen biedt en over de stappen die zij nu kunnen nemen om optimaal te profiteren van deze digitaliseringsslag. Ineke Dezentjé Hamming: “Voor een sterke Nederlandse industrie nu en in de toekomst moeten bedrijven haast maken om kansen die Smart Industry biedt te verzilveren. Een goed voorbeeld hiervan is de Uniforme Objecten Bibliotheek die een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van de installatiesector zal leveren.” Titia Siertsema vult aan: “Het project UOB is een goede uitwerking van slimme samenwerking tussen partijen uit de technologische industrie en installatiebranche met als doel elkaar te versterken.”

Voor een sterke Nederlandse industrie nu en in de toekomst moeten bedrijven haast maken om kansen die Smart Industry biedt te verzilveren


Ineke Dezentjé Hamming  (voorzitter FME), Titia Siertsema (voorzitter UNETO-VNI), Martin Kreijenbroek (directeur 2BA) en Rien Wabeke (directeur Ketenstandaard Bouw en Installatie) ondertekenden tijdens de bijeenkomst ‘Digitalisering in bouw: Fabrikanten aan zet’ een overeenkomst om samenwerking en digitalisering in de bouwketen gezamenlijk vorm te geven. Door een nauwe samenwerking tussen alle schakels in het bouwproces en de verdere digitalisering hiervan, worden een grote efficiencyslag en kostenbesparing gerealiseerd.

Op de site www.fme.nl/digitaliseringbouw kunt u meer informatie vinden over de bijeenkomst, de gegeven presentaties en een fotoselectie bekijken.

De bouw digitaliseert en industrialiseert
Processen in de bouw worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Dat betekent grote efficiencyslagen in de bouw zelf, zoals een afname van de faalkosten. Ook productie efficiency bij fabrikanten neem toe, doordat de digitale (ge)bouwontwerpen direct toegepast kunnen worden in het productieproces in de fabriek. Hierdoor neemt de industrialisatie van de bouw significant toe, met als gevolg lagere bouwkosten.

1x1x1
Een belangrijke basis is de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) die door toeleveranciers en fabrikanten in de bouw gevuld zal worden met productdata die daarna door alle schakels gebruikt kunnen worden.
Fabrikanten die actief zijn in de gebouwde omgeving kunnen binnenkort gebruikmaken van één uniform informatiemodel, om zo probleemloos data uit te wisselen in elke fase van het bouw- en BIM-proces. Dankzij de Uniforme Objecten Bibliotheek zijn fabrikanten straks bij BIM-aanbestedingen niet meer afhankelijk van een softwareleverancier. Zij kunnen voortaan één keer hun productgegevens op eenzelfde standaard wijze in één systeem invoeren en deze data kunnen door alle relevante partijen gebruikt en toegepast worden.

Samenwerking
In het FME Cluster Gebouwde Omgeving zijn FME-leden, Fedet, NVKL en 17 ander FME-branches, verenigd rond de belangen in de installatietechniek en bouw. Binnen dit cluster is de beleidsgroep Digitalisering nauw betrokken geweest bij de formulering van de UOB, in samenwerking met Uneto-VNI. Daarnaast onderschrijft FME de belangrijke ontwikkeling van digitalisering met onder andere haar activiteiten op het gebied van Smart Industry en Smart City.

 

Uitgelicht