Digitalisering als meerwaarde

Fedet-/FME-event Van leverancier naar projectpartner

Hoe flexibel moet je zijn om in de digitaliserende bouw mee te kunnen of -beter nog- voorop te lopen?  Hoe is er vanuit de digitalisering een bijdrage te leveren aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving? Dat vergt een andere rol van partners in de toeleverende keten. Hoe die rol eruit ziet en wat er daarbij van de technologische en toeleverende industrie wordt verwacht stond centraal tijdens het event georganiseerd door Fedet in samenwerking met FME. Belangrijker nog: hoe kan de keten inspelen op de vraag naar efficiëntie en slimme oplossingen?

Het antwoord op deze vragen werd op 28 maart jl. gegeven tijdens het event ‘Van Leverancier naar Projectpartner’. En omdat wonen dankzij de elektrotechnische branche steeds meer een beleving wordt, was als plaats van handeling gekozen voor – zeer toepasselijk – het BAM Homestudios Experience Center. Een sfeerimpressie.

Klant en klantreis centraal
Het Homestudios Experience Center is een initiatief van BAM. Hier wil het bedrijf haar bezoekers tijdens alle stadia van de woonreis inspireren zodat zij hun woning met gemak persoonlijk in kunnen richten en zo van hun huis hun thuis kunnen maken. Een initiatief dat tegelijkertijd ook een stevige verandering met zich meebrengt. Gastheer Mario Broos van BAM Bouw en Vastgoed hierover: “Wij zijn gewend om vanuit onze eigen positie te redeneren. Dat willen we omdraaien: de klant wordt het centrum. Dat is ook nodig want de wereld verandert in rap tempo. De uitdaging zit ‘m daarbij onder meer in de spagaat tussen globale ontwikkeling en individuele wensen. De wereld verduurzaamt en de mobiliteit neemt toe terwijl bewoners ergens bij willen horen: de inclusieve stad.” Combineer dat  met de roep om kwaliteit, de toenemende vraag naar comfort en de behoefte aan geborgenheid, veiligheid en betaalbaarheid. “Dat kan eigenlijk alleen maar goed worden ingevuld door intensiever met elkaar samen te werken.”

BAM en vastgoedbedrijf AM kropen daarom al dichter tegen elkaar aan. En breidden die samenwerking vervolgens naar andere partijen uit om zo een beleving voor bewoners te creëren. “De klantreis wordt leidend”, aldus Mario Broos. “En Homestudio is daarvoor het product. Vanuit deze basis willen we continu in gesprek met klanten blijven: digitaal, persoonlijk én fysiek. Het begint hier in de Homestudio met vijf verschillende omgevingen waar de consument comfortabel en overtuigend de vele beslissingen kan nemen die voor een gemiddelde woning nodig zijn. Dat kan alleen goed als je samenwerkt met alle partijen die bij zo’n gemiddelde woning betrokken zijn. Dan zie je ook pas goed dat de feitelijk bouw niet meer dan een jasje is voor alle techniek die zo’n woning herbergt. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat de toekomst iets anders van ons vraagt dan waar we al jaren mee bezig zijn. ‘Eerst brengen en dan halen!’, wordt het nieuwe credo. Daarbij moet je als ketenpartner niet schromen om eerst je eigen verdienmodel eens aan de kant te zetten voordat je verwacht dat er een nieuwe is.”

Mario Broos: “Eigen verdienmodel aan de kant zetten.”

Don’t like what you see? Change it!
Voor nieuwe woningen is die klantreis in het Homestudios Experience Center uiteraard geweldig. Maar daartegenover staat ruim 50% van de bestaande Nederlandse woningen die nog altijd energielabel D of slechter heeft. Woningen die beter moeten presteren. De Parijse klimaatambities en het streven naar een aardgasvrije wereld bieden daarbij de nodige kansen én uitdagingen. “Hoe help je 4 miljoen woningeigenaren aan een concreet stappenplan? En hoe zetten we onze steeds schaarser wordende vakmensen daarbij zo effectief mogelijk in? Vragen die beantwoord moeten worden om van 50 naar 1000 woningrenovaties per dag te gaan. Een aantal dat nodig is om in 2050 aan alle klimaatambities te kunnen voldoen. Daar sprong Greenhome op in en biedt hulp”, aldus Reinier Schneider van Greenhome. Greenhome ontzorgt woningeigenaren en bedrijven. “Met handige tools kunnen de advieskosten per woning worden teruggebracht. Het digitale platform neemt het voortraject bij uitvoerende bedrijven weg en bundelt de vraag via gezamenlijke inkoop. De consument weet zich daarbij ondersteund door een centrale backoffice voor informatie en advies.”

Net als bij de Homestudios draait het hier ook om samenwerking. “We werken samen met verschillende partijen die woningeigenaren helpen in het verduurzamen van hun woning.” Zo ontstaat de ‘renovatiekracht’ die nodig is om 2050 te realiseren. Door de volledig digitale dienstverlening van Greenhome kunnen data bovendien slim worden gematcht. “Door gegevens van woningen te combineren met openbare data levert Greenhome niet alleen handig en bruikbaar advies met mogelijkheden om direct offertes aan te vragen. De woningscans bieden tegelijkertijd waardevolle beleidsinformatie per wijk. Daar zijn gemeenten ook weer mee geholpen bij het maken van hun verduurzamingsplannen. En door de samenwerking met andere partijen worden woningeigenaren optimaal geholpen bij het verduurzamen van hun woning.”

Reinier Schneider: “Denk groot. De uitdaging is groter.”

“The time is now”
De rode draad van digitalisering werd overgenomen door Richard Tieskens van DigiDealGo, een initiatief om digitalisering en informatisering in de bouw en toelevering breed uit te dragen en te versnellen. “Een initiatief dat bepalend is voor het succes van de bouw en voor het realiseren van de circulaire bouwsector in 2050”, aldus directeur Richard Tieskens. “Digitalisering is niet alleen nodig om maar liefst 600.000 woningen te bouwen en de energietransitie in te vullen, maar ook driver voor de onderhouds- en vervangingsopgave van de bouw en het ombuigen van klimaatambities naar klimaatresultaten.”

En net als bij de voorgaande sprekers ligt ook hier de nadruk op samenwerking. “Door samen te werken, kunnen zaken sneller en slimmer worden gedaan. In betrekkelijk korte tijd hebben we daardoor een nationaal programma kunnen samenstellen met 4 ambities: betere uitwisseling van informatie in de keten, een open netwerk voor informatiediensten, stimulering van dienstverleners die samenwerking optimaliseren en innovatie op basis van informatie. Voor iedere ambitie zijn daarnaast versnellingsprojecten vastgelegd.” Op die manier leveren de ambities voor iedereen waarde op, met een centrale rol voor de consument. Die weet zich door de digitaliseringsambities en versnellingsprojecten verzekerd van meer service en dienstverlening en minder overlast. Nu is het nog zaak om zoveel mogelijk partijen bij het initiatief te betrekken. De oproep van Richard was dan ook duidelijk: the time is now! Doe actief mee en meld je aan!!

Richard Tieskens: “Een dynamische beweging in plaats van in beton gegoten programma.”

Enabler voor duurzaamheid en circulariteit
Voordat een bezoek kon worden gebracht aan de feitelijke studio’s van Homestudios volgde nog een drieluikpresentatie over de mogelijkheden van digitale samenwerking in de keten. Hoe kunnen data en informatie op de juiste manier worden ingezet om die samenwerking inhoud te geven?  Rien Wabeke van de Ketenstandaard Bouw en Installatie, Albert Dunnink van Zehnder  en Frans Spijkers van Legrand gaven voorbeelden en antwoorden.

Ketenstandaard Bouw en Installatie is de naam van de krachtenbundeling van ETIM Nederland en Sales in de Bouw. Een initiatief dat de promotie en het beheer van classificatie- en communicatiestandaards in de bouw- en installatiesector verzorgt. Rien Wabeke: “Digitalisering van de toeleveringsketen is een enabler voor duurzaamheid en circulariteit. Om daar vaart in te brengen, is een groot aantal projecten gestart. De onderwerpen zijn daarbij gevarieerd: van ‘traceable bouwen’ en het verhogen van datakwaliteit tot het stimuleren van Virtual en Augmented Reality en IoT-toepassingen.”

Rien Wabeke: “IoT-best-practices als inspiratiebron voor MKB”

Over de schutting gooien?
Frans Spijkers en Albert Dunnink verzorgden een duo-presentatie waarbij de eigen bedrijfsvoering gebruikt werd als input om de DigiDealGo toe te lichten. Albert lichtte daarbij het belang van standaards toe. “Als we data ‘over de schutting gooien’ dan heeft de ontvanger er niks aan. Standaarden maken die data opeens begrijpelijk en bieden de basis waarop we aan digitalisering kunnen werken. Dat is ook exact het geval met de standaarden van Ketenstandaard. Met ETIM, SALES en GS1/EAN zijn er drie standaarden beschikbaar voor productclassificatie, communicatie én artikel-identificatie.” De hele circulaire keten – van eerste idee en ontwerp tot aan onderhoud en hergebruik worden met die standaarden ondersteund. “Een logische vervolgstap is nu de samenwerking met STABU waardoor we het bouwwerkdossier dankzij de standaarden te koppelen is.”

Albert Dunnink: “1 bron, 1 standaard, 1 loket: dat biedt ETIM.”

Uniforme Objecten Bibliotheek
Voor Frans Spijkers draait het bij DigiDealGo vooral om het sneller, beter en slimmer doen. “De digitalisering waar DigiDealGo voor staat, betekent dat de installatiesector kan leveren wat er morgen van de sector wordt verwacht. De Digital Twin wordt daarbij de standaard voor ieder gebouw.” Deze digitale tweeling omvat een datamodel van een bouwwerk dat in iedere fase – van bouw en beheer tot onderhoud en sloop – een actueel beeld van het bouwwerk en de installaties geeft.  “Daarmee gaan we gezamenlijk werken aan digitale dossiers over object en productdata. Dat betekent ook dat we een stap moeten gaan maken in de standaardisatie van 3D-objecten middels een Uniforme Objecten Bibliotheek. Deze open standaard bibliotheek zal voor alle ketenpartijen gelden.” Installateurs én fabrikanten profiteren daarvan. Zo kan de installateur efficiënter werken met UOB en eenvoudiger BIM implementeren in zijn primaire proces. Fabrikanten plukken de vruchten van uniformiteit en efficiency. “Sturing op het kernassortiment of op innovaties wordt  eenvoudiger terwijl digitale marketing sneller en krachtiger kan worden ontwikkeld.”

Frans Spijkers: “Samenwerken aan de Uniforme Objecten Bibliotheek.”

 

Algemeen nieuws