DigidealGO versnelt digitalisering bouwsector

De bouwsector speelt een sleutelrol bij het werken aan een duurzaam en klimaatbestendig Nederland. Digitalisering van de bouwprocessen is een cruciale voorwaarde voor het behalen van deze doelstelling. Fedet en FME cluster Gebouwde Omgeving hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan een digitaliseringsstrategie voor de bouwsector. Donderdag 11 april, wordt de zogenoemde ‘Digideal’ voor de bouwsector door meer dan 30 partijen ondertekend.

“Zonder delen kan je niet vermenigvuldigen. De totale Supply Chain heeft grote efficiency voordelen en meer kansen bij de keuze voor opname, samenwerkingen en uitwisselingen op het gebied van digitalisering in haar DNA” aldus Rob van Veen, voorzitter Fedet.

“Veel partijen in de bouwketen investeren al jaren in digitalisering, maar het blijft soms nog lastig om data in de keten uit te kunnen wisselen”, zegt FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming. “Binnen de DigiDealGO wordt het uitwisselen van gegevens makkelijker, onder meer met afspraken over standaarden”.

Naast het voldoen aan de maatschappelijke opgave, is verdergaande digitalisering van de bouwsector ook zeer belangrijk om de productiviteit te verhogen en het maken van fouten tijdens het bouwproces te voorkomen. “De productiviteit in de bouwsector loopt achter op die van de industrie. Bovendien zijn de winstmarges laag, waarbij faalkosten, de extra kosten die gemaakt worden om fouten te herstellen, een grote rol spelen”, aldus Dezentjé. “Het werken aan het digitaliseren van het gehele bouwproces waarbij iedereen naar dezelfde documenten en specificaties kijkt, is een grote stap vooruit”.

Bouw Digitaliserings Raad
De uitwerking van de DigiDealGO gebeurt vanuit het Digiteam en wordt aangestuurd vanuit de Bouw Digitaliserings Raad (BDR, voortgekomen uit de Bouw Informatie Raad en
de kerncoalitie). Daarin is de gehele sector vertegenwoordigd. Het Digiteam onder voorzitterschap van Richard Tieskens faciliteert en coördineert de activiteiten van de DigiDealGO. Dit team wordt ondersteund vanuit het BIM Loket.

Algemeen nieuws