COVID-19 rapportage

Laatste update: 15 juni

Resultaten mei/juni

FME en de bij haar aangesloten branches hebben eind mei/begin juni een enquête gehouden onder de leden. In totaal hebben in mei/juni 650 personen de vragenlijst volledig doorgelopen, waarvan 61 Fedet leden. 

Uit de enquête blijkt dat in het derde kwartaal van dit jaar ondernemers een economisch absoluut dieptepunt bereiken; 64% van de Fedet leden verwacht een fikse omzetdaling. Ook volgend jaar ziet er slecht uit. In 2021 heeft 53% van de bedrijven in de technologische industrie nog steeds te maken met flinke omzetdalingen. Het betreft hier vooral bedrijven in de midden- en kleine industrie (mki). Vraaguitval is de belangrijkste oorzaak.

De komende maanden zal deze uitvraag periodiek herhaald worden.

 


Resultaten april

Ondernemers gaan een zeer zware tijd tegemoet als gevolg van de coronacrisis. FME en de bij haar aangesloten branches hebben eind april een enquête gehouden onder de leden. In totaal hebben in april 429 personen de vragenlijst volledig doorgelopen, waarvan 60 Fedet leden. 

Uit de enquête van april blijkt dat bijna de helft van de bedrijven nu al te maken heeft met een flinke omzetdaling. Ook geven zij aan in het derde kwartaal minimaal 20% en soms wel 50% op de omzet te moeten inleveren. Bijna 60% van de bedrijven komt binnen een jaar in liquiditeitsproblemen. De helft van die bedrijven zegt personele maatregelen niet uit te kunnen sluiten om een faillissement te voorkomen, als overheidsmaatregelen uitblijven.

De rapportage is tot stand gekomen door FME in samenwerking met de volgende branches: AVNEG, ESNL, FEDET, FPT-VIMAG, GAIN, GMV, GTM, IG infraroodMVN, Nevat, NVI, NVKL, VLA, VLEHAN, VLR, VNMI en VOMI.

De komende maanden zal deze uitvraag periodiek herhaald worden.

 

Algemeen nieuws