Nieuws

Fedet Instroom Award naar Dag van de Installatietechniek

Tijdens het Human Factory-evenement dat door branchevereniging Fedet werd georganiseerd, is ook de jaarlijkse Fedet Instroom Award uitgereikt. De prijs werd dit jaar toegekend aan de Dag van de Installatietechniek, [...]

Impact?! event | Future Grids

Uitdagingen, dat is waar het elektriciteitsnetwerk de komende jaren mee te maken krijgt. De steeds verder gaande elektrificering aan de vraagkant en de behoefte aan een flexibeler net aan de [...]

Terugblik Fedet jubileum

Op 27 september vierden wij samen met onze leden en stakeholders het 10 jarig jubileum. Bekijk hier de film van deze mooie Journey in Rotterdam. https://youtu.be/Qrrs8aVoyHg  

FME-analyse Miljoenennota

FME heeft voor bedrijven in de technologische industrie de Miljoenennota 2019 geanalyseerd. Welke impact heeft de gepresenteerde begroting? Waarvoor wordt er geld vrij gemaakt en waarop wordt bezuinigd? Om de [...]

BIM Onderwijsdag

3 oktober is de landelijke BIM Onderwijsdag. Naast sprekers als een van ’s werelds beste architecten Ben van Berkel (UNStudio), Richard Petrie (buildingSMART international), branchevoorzitters en overheid worden er ook [...]

Autoriteit Persoonsgegevens start onderzoek naar naleving AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels (AVG) naleven. Bij een willekeurige steekproef van dertig grotere [...]

Eerste stap naar ambitieus Klimaatakkoord gezet

Met de presentatie van de sectorplannen is een belangrijke stap gezet richting een ambitieus Klimaatakkoord. FME is voorstander van een ambitieus klimaatbeleid. De technologische industrie gelooft in de innovatiekracht van [...]

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt [...]

Kennissessie Fedet & FME: Inspireren, motiveren en verbinden

Gebouwen in beweging brengen – in cirkelvormige beweging dan wel te verstaan. Zo zou je de kennissessie kunnen beschrijven die Fedet en FME samen organiseerden in CIRCL. Een sessie over [...]

Geen doorstart voor beurs Elektrotechniek

De vakbeurs Elektrotechniek maakt vooralsnog geen doorstart. Jaarbeurs heeft de mogelijkheden onderzocht, maar vindt in de markt op dit moment onvoldoende weerklank. Wel wordt met marktpartijen gekeken of het mogelijk [...]