Cao-overleg Technische Groothandel wordt vervolgd

Maandag 20 januari heeft de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) met drie vakbonden (CNV Vakmensen, De Unie en AVV) informeel overleg gehad. Er is gesproken over modernisering van de werktijden.

Uitgangspunt bij het thema werktijden/toeslagen is hoe de flexibilisering geleidelijk (dus over meerdere jaren) in de cao Technische Groothandel kan worden ingevoerd op een voor alle partijen acceptabele wijze. Cao-partijen hebben afgesproken gezamenlijk de teksten hiervoor verder uit te werken.

Deze vier partijen zetten het overleg voort op 27 januari aanstaande. Dan wordt ook gesproken over de looptijd, loonstijgingen en andere belangrijke thema’s voor de komende jaren.

Voortgang met FNV

Het informeel overleg tussen WTG en FNV op 24 januari heeft niet geleid tot een terugkeer van FNV aan de cao-tafel. De standpunten van de partijen liggen volgens WTG teveel uit elkaar. FNV ziet daarom geen aanleiding om weer aan te sluiten bij het informeel overleg op 27 januari met WTG en de andere vakbonden.

Algemeen nieuws