Cao boekje Technische Groothandel beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Technische Groothandel is digitaal beschikbaar. De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 september 2022.

In verband met de hoge kosten worden de cao-boekjes niet meer in gedrukte vorm verstrekt, maar uitsluitend nog digitaal.

de Werkgevers Technische Groothandel (WTG) meld dat de bespaarde kosten gedeeltelijk zullen worden gebruikt om de cao deze keer ook in het Engels te vertalen. Bijkomend voordeel is dat tussentijdse aanpassingen in de cao (zoals de salarisschaal) gemakkelijk kunnen worden verwerkt zonder dat er een nieuw boekje behoeft te worden gedrukt.

Download hier de cao Technische Groothandel

Algemeen nieuws